Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Факултетен съвет - 22.05.2019

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

22.05.2019 г. (сряда), 13:00 ч., Заседателна зала


ДНЕВЕН РЕД:  

1)  Учебни.

2)   Докторанти.

3)   Акредитация.

1 Регламент за прилагане на системата за осигуряване и оценка на качеството на Пловдивския университет във ФМИ2 Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебна документация във ФМИ3 Регламент за научноизследователската дейност във ФМИ4 Правилник за атестиране на академичния състав и служителите на ФМИ5 Регламент за провеждане на практическото обучение на студентите от специалностите от ОКС „бакалавър“ по професионално направление  1.3. Педагогика на обучението … във ФМИ6 Регламент за провеждане на практическо обучение на студентите от специалностите от ОКС „бакалавър“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки във ФМИ7 Процедура за провеждане на семестриални изпити  във ФМИ8 Правила за дипломирането на студентите от бакалавърските и магистърските програми на ФМИ9 Регламент за придобиване на образователната и научна степен „доктор“във ФМИ10 Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на фми регламент за реакция при нечестни прояви във ФМИ11 Правилник за вътрешния ред и организация на звено УКЗ във ФМИ; 12 Регламент за достъп до компютърните лаборатории във ФМИ13 Регламент за използване на програмни продукти във ФМИ14 Регламент за получаване на електронен пощенски адрес във ФМИ; Постъпили предложения за изменения на предложенията за актуализирани регламенти

Актуализиран доклад-самооценка  за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 4.6 

Доклад-самооценка за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, утвърдени от НАOA

4)   Научни.

5)   Хонорувани.  

6)   Отчети на факултетни комисии.

7)   Разни. 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ