Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Преддипломен стаж за 4 курс БИТ, Информатика и СТД, задочно обучение

Преддипломен стаж за студентите от 4 курс спец. „Бизнес информационни технологии“, „Информатика“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, задочно обучение, ще се проведе през пролетния триместър от 26.03.2019 г. до 29.03.2019 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 19.03.2019 г. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 25.03.2019 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността.

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 26.03.2019 г. (вторник) от 09:00 ч. в 146 к.з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261-740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академични наставници:

  • гл. ас. д-р Елена Тодорова (Приемно време: вторник 14:00 ч. – 15:00 ч. и четвъртък 12:15 ч. – 13:15 ч., каб. 241, тел.: 032/261-753, etodorova@uni-plovdiv.bg).
  • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: петък 12:30 ч. – 14:30 ч., каб. 540, тел.: 032/261-762, desi.voynikova@gmail.com).

Разпределение по факултетни номера:

гл. ас. д-р Елена Тодорова

гл. ас. д-р Десислава Войникова

Бизнес информационни технологии

Информатика

Софтуерни технологии и дизайн

1101562017
1301562049
1501562002
1501562003
1501562004
1501562005
1501562006
1501562007
1501562008
1501562009
1501562011
1501562013
1501562018
1501562019
1501562022
1501562025
1501562032
1501562033
1501562034
1501562035
1501562042
1501562043
1501562044
1501562045
1501562049
1501562050

0801262032
1001262034
1501262001
1501262002
1501262008
1501262009
1501262012
1501262013
1501262021
1501262022
1501262029
1501262030
1501262035
1501262038
1501262039
1501262042
1501262044
1501262046
1501262048
1601262019
1601262072
1701262051
1701262052
1701262063
1701262064
1801262041
1801262042
1801262044
1801262045
1801262046
1801262047

1301682055
1401682011
1401682026
1501682001
1501682002
1501682003
1501682004
1501682005
1501682006
1501682007
1501682009
1501682011
1501682012
1501682013
1501682014
1501682015
1501682016
1501682017
1501682019
1501682020
1501682023
1501682024
1501682025
1501682026
1501682028
1501682029
1501682030
1501682031
1501682032
1501682034
1501682035
1501682036
1501682037
1501682039
1501682042
1501682045
1501682046
1501682051
1501682053
1501682054
1601682085
1601682086
1601682090
1601682091
1801682041

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ