Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за защита на дисертация на Димитър Разпопов

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КАТЕДРА „AЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ“

 

 

 

ПОКАНА

На 24.01.2019 г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на

Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе

 

 

Публична защита

на дисертационен труд за присъждане на образователна

и научна степен „Доктор“,

по научната специалност Геометрия и топология

 

на тема:

 

ВЪРХУ ГЕОМЕТРИЯТА НА РИМАНОВО МНОГООБРАЗИЕ С ДВЕ ЦИРКУЛАНТНИ СТРУКТУРИ

 

Автор: Димитър Руменов Разпопов

 

 

 

Научни ръководители: проф. дмн Манчо Манев и доц. д-р Добринка Грибачева

 

 

Поканени са да присъстват всички желаещи!

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ