Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА „
МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ“

 

ПОКАНА

На 17.01.2019 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на
Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе

 

Публична защита
на дисертационен труд за присъждане на образователна
и научна степен „Доктор“ на тема:

 

Върху някои класове циклични оператори с двойки точки на най-добро приближение

Автор: Атанас Василев Илчев 

 

Научен ръководител: доц. д-р Боян Златанов

 

 Поканени са да присъстват всички желаещи!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ