Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Практика по специалността за 3 курс Информатика, редовно обучение

Последна актуализация: 29.01.2019 г.

Практика по специалността за студентите от 3 курс спец. „Информатика“, редовно обучение, ще се проведе през зимния триместър от 18.02.2019 г. до 14.03.2019 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 08.02.2019 г. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 15.02.2019 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността.

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 18.02.2019 г. (понеделник) от 09:00 ч. в 446 к.з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032/261-740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академични наставници:

  • гл. ас. д-р Милена Петкова (Приемно време: сряда 11:00 ч. – 12:00 ч. и четвъртък 09:00 ч. – 10:00 ч., каб. 444, тел.: 032/261-764, milenapeeva@gmail.com).
  • ас. Иванка Градева (Приемно време: вторник 12:30 ч. – 13:30 ч. и четвъртък 12:30 ч. – 13:30 ч., каб. 343, тел.: 032/261-741, gradeva@abv.bg).

Разпределение по факултетни номера:

гл. ас. д-р Милена Петкова

ас. Иванка Градева

1501261074
1501261083
1601261001
1601261002
1601261003
1601261004
1601261005
1601261006
1601261007
1601261008
1601261011
1601261012
1601261013
1601261014
1601261015
1601261016
1601261017
1601261018
1601261019
1601261020
1601261021
1601261022
1601261023
1601261024
1601261025
1601261026
1601261027
1601261029
1601261032
1601261033
1601261034
1601261035
1601261038
1601261039
1601261040
1601261041
1601261042
1601261043
1601261044
1601261046
1601261047
1601261048
1601261049
1601261054

1601261057
1601261058
1601261060
1601261061
1601261062
1601261064
1601261065
1601261066
1601261067
1601261068
1601261071
1601261072
1601261073
1601261075
1601261076
1601261078
1601261080
1601261081
1601261084
1601261085
1601261086
1601261092
1601261093
1601261094
1601261096
1601261097
1601261098
1601261099
1601261101
1601261102
1601261103
1601261104
1601261106
1601261107
1601261108
1601261111
1601261113
1601261116
1601261117
1601261118
1701261110
1701261112
1701261113

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ