Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Факултативни дисциплини, Зимен триместър 2018/2019 г.

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ – ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2018/2019 г.

(за студенти от всеки курс и всяка специалност във ФМИ)

 

1. ФИЛОСОФИЯ НА МАТЕМАТИКАТА
Лектор: гл. ас. д-р Йордан Епитропов

Анотация: В тази дисциплина се разясняват основни теми от философия на математиката. Представят се класически и съвременни философски школи като се изяснява връзката на идеите им с математиката. Дискутира се специфичната роля на философията в математиката и на математиката във философията.

Записването за курса на желаещите студенти ще се проведе на 26.11.2018 г. (понеделник) от 10:0ч. до 11:00 ч. в 343 каб.


2. РУСКИ ЕЗИК – 1. ЧАСТ (ПРАКТИКУМ)
Лектор: гл. ас. Петранка Савова

Провеждане: Лекциите ще се провеждат всяка събота от 13:00 ч. в 441 с.з.

Анотация: Предвидено е обучение на студентите по 2 различни нива: начално и средно. Целта на началното ниво (което е за неизучавали руски език) е формиране базови навици за диалогична и монологична реч върху материал от фреквентните лексикални теми, беседи, дискусии на елементарно ниво. Тази част от курса съдържа мотивиран комуникативен минимум – фонетичен, граматичен, лексикален и тематичен. Целта на средното ниво (което е за студенти с елементарни познания по руски език или за завършили курса начално ниво) е формиране на умения и навици за ползване на учебна и научна литература по основните дисциплини за специалностите на ФМИ.

Записването за курса за по-голямо удобство на желаещите студенти може да се направи на адрес: petranasavova@abv.bg или на 12.01.2019 г. (събота) от 13:00 ч. в 441 с.з.

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ