Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Преддипломен стаж за 4 курс БИТ, Информатика и СТД, редовно обучение

Възможности за провеждане на преддипломен (или летен) стаж в Скейл Фокус: тук

Лаптоп.БГ организира среща/тест за желаещите да проведат своя преддипломен стаж в екипа на LaptopMedia.com. Фирмата се занимава с писане на ревюта и новини за лаптопи, тестове, поддръжка на каталог и PR кампании. Желаещите да кандидатстват за стажа е необходимо да присъстват на 18.05.2018 г. (петък) от 12:15 часа в 346 к.з.

 Преддипломен стаж за студентите от 4 курс спец. „Бизнес информационни технологии“, „Информатика“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, ще се проведе през пролетния триместър от 28.05.2018 г. до 07.06.2018 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 21.05.2018 г. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 25.05.2018 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността

Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 28.05.2018 г. (понеделник) от 09:00 ч. в 2 аула. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261-740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академични наставници:

  • гл. ас. д-р Елена Тодорова (Приемно време: сряда 12:00 ч. – 13:00 ч. и четвъртък 12:00 ч. – 13:00 ч., каб. 241, тел.: 032/261 753, etodorova@uni-plovdiv.bg).
  • гл. ас. д-р Мария Василева (Приемно време: вторник 12:30 ч. – 13:30 ч. и сряда 12:30 ч. – 13:30 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, mariavasileva@uni-plovdiv.bg).
  • гл. ас. д-р Милена Петкова (Приемно време: понеделник 13:00 ч. – 14:00 ч. и четвъртък 16:00 ч. – 17:00 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, milenapeeva@gmail.com).
  • ас. Иванка Градева (Приемно време: сряда 12:00 ч. – 13:00 ч. и четвъртък 12:00 ч. – 13:00 ч., каб. 343, тел.: 032/261 741, gradeva@abv.bg).
  • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: сряда 17:00 ч. – 18:00 ч. и четвъртък 12:30 ч. – 13:30 ч., каб. 540, тел.: 032/261 762, desi.voynikova@gmail.com).
  • гл. ас. д-р Слав Чолаков (Приемно време: понеделник 15:00 ч. – 16:00 ч. и вторник 13:30 ч. – 14:30 ч., каб. 445, тел.: 032/261 758, cholakovs@uni-plovdiv.bg).

 

Разпределение по факултетни номера:

гл. ас. д-р Елена Тодорова

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Милена Петкова

ас. Иванка Градева

гл. ас. д-р Десислава Войникова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

Бизнес информационни технологии

Информатика

Софтуерни технологии и дизайн

1101561001
1401561001
1401561002
1401561003
1401561004
1401561005
1401561007
1401561008
1401561009
1401561010
1401561011
1401561013
1401561014
1401561015
1401561016
1401561018
1401561019
1401561021
1401561024
1401561025
1401561026
1401561029
1401561030
1401561031
1401561032
1401561033
1401561034
1401561035
1401561036
1401561039
1401561040
1401561041
1401561042
1401561043
1401561048
1401561049
1401561050
1401561051
1401561053
1401561054

1401561057
1401561059
1401561062
1401561063
1401561064
1401561065
1401561066
1401561067
1401561068
1401561069
1401561070
1401561071
1401561073
1401561074
1401561076
1401561077
1401561078
1401561079
1401561080
1401561081
1401561082
1401561083
1401561084
1401561085
1401561086
1401561087
1401561089
1401561091
1401561092
1401561093
1401561094
1401561095
1401561096
1401561098
1401561099
1401561101
1401561104
1401561105
1401561113
1401561115

1001261026
1201261018
1201261063
1301261043
1301261056
1401261001
1401261002
1401261003
1401261005
1401261006
1401261007
1401261008
1401261009
1401261011
1401261012
1401261013
1401261014
1401261015
1401261016
1401261017
1401261023
1401261025
1401261026
1401261027
1401261028
1401261029
1401261030
1401261035
1401261036
1401261038
1401261040
1401261043
1401261045
1401261047
1401261048
1401261049
1401261050
1401261051
1401261052
1401261054
1401261055

1401261056
1401261058
1401261060
1401261061
1401261062
1401261063
1401261064
1401261065
1401261067
1401261068
1401261069
1401261070
1401261071
1401261072
1401261073
1401261074
1401261075
1401261078
1401261083
1401261084
1401261085
1401261088
1401261089
1401261090
1401261091
1401261092
1401261093
1401261095
1401261097
1401261098
1401261099
1401261101
1401261102
1401261103
1401261105
1401261107
1401261108
1401261109
1401261111
1701261114

1401681001
1401681002
1401681003
1401681004
1401681005
1401681007
1401681008
1401681009
1401681011
1401681012
1401681013
1401681014
1401681015
1401681016
1401681017
1401681019
1401681020
1401681021
1401681022
1401681023
1401681024
1401681025
1401681026
1401681027
1401681028
1401681029
1401681032
1401681034
1401681035
1401681036
1401681037
1401681038
1401681039
1401681040
1401681041
1401681042
1401681043
1401681044
1401681046
1401681047
1401681048
1401681049
1401681050
1401681051
1401681052
1401681053
1401681054
1401681055
1401681056

1401681057
1401681058
1401681059
1401681060
1401681061
1401681062
1401681063
1401681064
1401681065
1401681066
1401681069
1401681070
1401681071
1401681073
1401681075
1401681077
1401681079
1401681080
1401681081
1401681082
1401681083
1401681085
1401681086
1401681087
1401681088
1401681089
1401681090
1401681091
1401681093
1401681094
1401681095
1401681096
1401681098
1401681099
1401681100
1401681101
1401681103
1401681104
1401681106
1401681107
1401681110
1401681111
1401681112
1401681114
1401681116
1401681117
1501681082
1501681108
1601681109

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ