Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за Публична защита на дисертационен труд на Венета Табакова-Комсалова

ПЛОВДИВСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ  ПО  МАТЕМАТИКА  И  ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА  „ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

ПОКАНА 

На 28.03.2018 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на
Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе

Публична защита

на дисертационен труд за присъждане на образователна
и научна степен „Доктор“ на тема:

ФОРМИРАНЕ НА АЛГОРИТМИЧНО МИСЛЕНЕ У УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ И ПРОГИМНАЗИЯТА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Автор: Венета Табакова-Комсалова

Научен ръководител: Проф. д-р Коста Гъров

 

Поканени са да присъстват всички желаещи!

 

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ