Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Преддипломен стаж за 4 курс БИТ, Информатика и СТД, задочно обучение

Преддипломен стаж за студентите от 4 курс спец. „Бизнес информационни технологии“, „Информатика“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, задочно обучение, ще се проведе през пролетния триместър от 20.03.2018 г. до 23.03.2018 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 13.03.2018 г. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 19.03.2018 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността.

Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 20.03.2018 г. (вторник) от 09:00 ч. в 446 к.з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261-740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академични наставници:

  • гл. ас. д-р Елена Тодорова (Приемно време: понеделник 14:00 ч. – 15:00 ч. и вторник 14:00 ч. – 15:00 ч., каб. 241, тел.: 032/261 753, etodorova@uni-plovdiv.bg).
  • гл. ас. д-р Милена Петкова (Приемно време: сряда 14:00 ч. – 15:00 ч. и четвъртък 10:30 ч. – 11:30 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, milenapeeva@gmail.com).
  • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: четвъртък 13:00 ч. – 14:00 ч. и петък 12:30 ч. – 13:30 ч., каб. 540, тел.: 032/261 762, desi.voynikova@gmail.com).

Разпределение по факултетни номера:

гл. ас. д-р Елена Тодорова

гл. ас. д-р Милена Петкова

гл. ас. д-р Десислава Войникова

Бизнес информационни технологии

Информатика

Софтуерни технологии и дизайн

1201562040
1301562005
1301562006
1301562010
1401562002
1401562003
1401562004
1401562009
1401562010
1401562011
1401562012
1401562013
1401562015
1401562016
1401562017
1401562018
1401562019
1401562024
1401562029
1401562030
1401562031
1401562032
1401562034
1401562036
1401562037
1401562042
1401562043
1401562044
1401562053
1501562052
1501562053
1501562054
1501562055
1501562057
1601562062
1601562081
1601562082

0801262073
1201262046
1301262012
1301262036
1401262001
1401262005
1401262006
1401262007
1401262008
1401262009
1401262010
1401262012
1401262014
1401262016
1401262022
1401262026
1401262028
1401262031
1401262032
1401262034
1401262036
1401262037
1401262039
1401262042
1401262043
1401262044
1401262045
1401262046
1401262047
1401262048
1401262050
1401262053
1501262036
1501262058
1501262060
1501262061
1601262046
1601262069
1701262018
1701262053
1701262066

1301682023
1401682001
1401682002
1401682003
1401682005
1401682006
1401682008
1401682009
1401682010
1401682012
1401682013
1401682015
1401682017
1401682019
1401682020
1401682021
1401682022
1401682024
1401682027
1401682028
1401682030
1401682031
1401682040
1401682041
1401682045
1401682047
1401682051
1401682052
1401682054
1601682037
1601682083
1601682087
1601682089
1701682078

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ