Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Практика по специалността за 3 курс Информатика, задочно обучение

Практиката по специалността за студентите от 3 курс спец. „Информатика“, задочно обучение, ще се проведе през зимния триместър от 7.12.2017 г. до 08.12.2017 г. и от 11.12.2017 г. до 15.12.2017 г. и 18.12.2017 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 04.12.2017 г. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 07.12.2017 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността.

Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 07.12.2017 г. (четвъртък) от 09:00 ч. в 346 к.з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

 В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261 740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2  се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.
Академичен наставник:

  • гл. ас. д-р Слав Чолаков (Приемно време: вторник 15:30 ч. – 16:30 ч. и сряда 13:30 ч. – 14:30 ч., каб. 445, тел.: 032/261 758, cholakovs@uni-plovdiv.bg).

Разпределение по факултетни номера:

Информатика

1501262001
1501262002
1501262008
1501262009
1501262012
1501262013
1501262021
1501262022
1501262029
1501262030
1501262035
1501262038
1501262039
1501262042
1501262044
1501262046
1501262048
1601262019
1601262072
1701262051
1701262052
1701262063
1701262064

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ