Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Съобщение за Oбщо събрание на синдикалната организация

Синдикална организация „Преподаватели” при Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски”, ул. Цар Асен 24, гр. Пловдив

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

За Oбщо събрание на синдикалната организация

 

Синдикалният комитет на Синдикалната организация „Преподаватели” поканва своите членове да присъстват на Общо събрание на организацията на 9.11.2017 г., четвъртък, от 15:30 ч. в аудитория 11 на Ректората на Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски”, ул. Цар Асен 24, гр. Пловдив, при следния дневен ред:

1)   Oбсъждане и приемане на отчетен доклад на председателя на синдикалната организация           „Преподаватели”  за дейността на организацията за периода от 31.05.2012 г. до 9.11.2017 г.

2)   Oбсъждане и приемане на отчета на ревизионната комисия за дейността на организацията за периода от 31.05.2012 г. до 9.11.2017 г.

3)   Pаличаване на членове от списъчния състав на организацията поради прекратяване на членството им.

4)   Рзбор на синдикален комитет и ревизионна комисия на организацията.

5)   Разни.

 

З А Б Е Л ЕЖ К А:
При липса на кворум събранието ще се проведе от 16:30 часа.

 

От синдикалния комитет на синдикалната организация „Преподаватели”

 

2.11.2017 г

гр. Пловдив

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ