Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 16.11.2017 г.

Катедра „Алгебра и геометрия" - катедрен съвет 23.11.2017 г.

 На 23.11.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа във фоайето на хотел "Камелия", Пампорово ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
        1. Учебни.
        2. Докторанти.
        3. Други.

16.11.2017 г. Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 23.11.2017 г.

На 23.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 часа в хотел „Камелия“, Пампорово ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
14.11.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 08.11.2017 г.

На 08.11.2017 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
08.11.2017 г. Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 07.11.2017 г.

На 07.11.2017 г. (вторник) от 13:15 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Деница Шаркова.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
31.10.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни системи” - катедрен съвет  02.11.2017 г.

На 02.11.2017 г. (четвъртък) от 11 ч. в заседателна зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
23.10.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

 

Катедра „Приложна математика и моделиране” - катедрен съвет  07.11.2017 г.

На 07.11.2017 г. (вторник) от 11 ч. в 541 к. з. в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” при следния дневен ред:

 1. Доклад на Радка Колева за зачисляване на свободна докторантура към катедрата съгласно препоръката на ФС.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
30.10.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

 

Катедра „Математически анализ” - катедрен съвет 03.11.2017 г.

На 03.11.2017 г. (петък) от 12:30 ч. в 441 сем. зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Предложение за професор по чл. 111 от КТ.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
20.10.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 10.10.2017 г.

На 10.10.2017 г. (вторник) от 13:00 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе кратък катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред: 

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
03.10.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

 

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 10.10.2017 г.

На 10.10.2017 г. (вторник) от 13:00 часа в 544 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Разни.
03.10.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

 

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 04.10.2017 г.

На 04.10.2017 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
26.09.2017 Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

 

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет на 5.10.2017

На 5.10.2017 г. (четвъртък) от 12:00 часа в Заседателната зала ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Радка Колева.
 2. Учебни.
 3. Разни.
Проектът за дисертация е на разположение на членовете на катедрата в Деканата на ФМИ.
26.09.2017 Р-л на катедра: проф. дмн Манчо Манев

 

Катедра „Приложна математика и моделиране” - катедрен съвет 03.10.2017 г.

На 3 октомври от 11 часа ще се проведе катедрен съвет при катедра ПММ при дневен ред:

 1. Учебни - окончателно разпределение на часовете за учебната 2017/18 г.
 2. Кадрови - предложения за обявяване на конкурси за кадрово израстване и непрекъсване на трудовия договор
 3. Обсъждане на проекта за етичен кодекс.
 4. Разни
20.09.2017 Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

 

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 30.09.2017

На 30.09.2017 г., от 11.00 часа в 531 к. з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Предзащити на дипломни работи.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
15.09.2017 Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

 

Катедра „Математически анализ” - катедрен съвет 25.09.2017 г.

На 25.09.2017 г. (понеделник) от 12:30 ч. в 441 сем. зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Предложение за гост-професор.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
15.09.2017 Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ