Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Съобщение за публична защита на Магдалена Веселинова

ПЛОВДИВСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФАКУЛТЕТ  ПО  МАТЕМАТИКА  И  ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА  „МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ“ПОКАНА

На 17.02.2017 г. от 12:00ч. в Заседателната зала на
нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе

Публична защита

на дисертационен труд за присъждане на образователна
и научна степен „Доктор“ на тема:

ДРОБНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ С РАЗПРЕДЕЛЕНО ЗАКЪСНЕНИЕ


Автор: Магдалена Веселинова

Научен ръководител: Доц. д-р Христо Кискинов

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ