Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Съобщение за публична защита на Силвия Гафтанджиева и Георги Пашев

ПЛОВДИВСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФАКУЛТЕТ  ПО  МАТЕМАТИКА  И  ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА  „КОМПЮТЪРНА  ИНФОРМАТИКА“ПОКАНА

На 16.02.2017 г. от 11:15 ч. в Заседателната зала на
Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе

Публична защита

на дисертационен труд за присъждане на образователна
и научна степен „Доктор“ на тема:

МОДЕЛ И СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕАвтор: Силвия Гафтанджиева

Научни ръководители: Проф. д-р Росица Донева, Проф. дмн Георги Тотков

 

 На 16.02.2017 г. от 12:30 ч. в Заседателната зала на
Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе

Публична защита

на дисертационен труд за присъждане на образователна
и научна степен „Доктор“ на тема:

ДИНАМИЧНО ГЕНЕРИРАНЕ И ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НA ПОТОЦИ ОТ ДЕЙНОСТИ И РЕСУРСИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕАвтор: Георги Пашев

Научен ръководител: Проф. дмн Георги Тотков

Поканени са да присъстват всички желаещи!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ