Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Практика по специалността за 3 курс Информатика, задочно обучение

За студентите от 3 курс специалност „Информатика“, задочно обучение, ще се проведе практика по специалността през зимния триместър от 12.12.2016 г. до 16.12.2016 г. и от 19.12.2016 г. до 21.12.2016 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там.  За целта в срок до 05.12.2016 г. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 07.12.2016 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2). Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация - изтегли.

Договор за практика по специалността.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 12.12.2016 г. (понеделник) от 09:00 ч. в 346 к. з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261 740 (Мануела Генева).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичен наставник:

  • ас. Иванка Градева (Приемно време: вторник 10:00 ч. – 11:00 ч. и четвъртък 14:15 ч. – 15:15 ч., каб. 343 тел.: 032/261 741, gradeva@uni-plovdiv.bg).

Разпределение по факултетни номера:

Информатика

0801262073
1201262046
1301262012
1301262036
1401262001
1401262005
1401262006
1401262007
1401262008
1401262009
1401262010
1401262012
1401262014
1401262016
1401262017
1401262022
1401262023
1401262026
1401262028
1401262031
1401262032
1401262034
1401262036
1401262037
1401262039
1401262042
1401262043
1401262044
1401262045
1401262046
1401262047
1401262048
1401262050
1401262053
1501262036
1501262058
1501262060
1501262061
1601262046
1601262069

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ