Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита на дисертационен труд

П О К А Н А

На 10.06.2016 г. от 11:00 часа
в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“
ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
на тема:

„Някои приложения на неподвижни точки
в метрични и равномерни пространства“

Автор: Любомир Петров Георгиев

Научни ръководители:
проф. д.т.н Васил Георгиев Ангелов и проф. д-р Андрей Иванов Захариев

Научно жури:
Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов
Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов
Проф. д.м.н. Павел Сергеев Симеонов
Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев
Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов

Поканени са да присъства всички желаещи!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ