Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Преддипломен стаж за 4 курс БИТ и 4 курс Информатика, ред. об.

Преддипломният стаж за студентите от 4 курс “Бизнес информационни технологии” и 4 курс „Информатика”, редовно обучение, ще се проведе през пролетния триместър от 30.05.2016 г. до 10.06.2016 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да го провеждат там. 
За целта в срок до 20.05.2016 г. (петък) включително трябва да съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор, както и да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2). Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт.

Договор за стаж по специалността.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 30.05.2016 г. (понеделник) от 9:00 ч. в 422 ауд. (ФМИ – Нова сграда на ПУ). Това важи и за двете специалности, независимо от даденото в учебното разписание.

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344.


Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на стажа по специалността и се представя на академичния наставник.


Академичните наставници са следните:

  • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: сряда 13:00 – 14:00 и четвъртък 11:30 – 12:30, каб. 540, тел.: 032/261 762, desi.voynikova@gmail.com).
  • ас. д-р Мария Василева (Приемно време: вторник 12:00 – 13:00 и сряда 08:15– 09:15, каб. 444, тел.: 032/261 764, mariavasileva@uni-plovdiv.bg).
  • гл. ас. д-р Слав Чолаков (Приемно време: понеделник 12:30 – 13:30 и вторник 12:30 – 13:30, каб. 445, тел.: 032/261 758, cholakovs@uni-plovdiv.bg).
  • ас. д-р Атанас Иванов (Приемно време: вторник 17:00 – 18:00 и сряда 10:45 – 11:45, каб. 538, тел.: 032/261 790, aivanov@uni-plovdiv.bg).

Разпределение по факултетни номера:

Специалност “Бизнес информационни технологии”

гл. ас. д-р Десислава Войникова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

1101561108
1201561001
1201561002
1201561003
1201561004
1201561006
1201561007
1201561008
1201561009
1201561010
1201561011
1201561013
1201561015
1201561016
1201561019
1201561020
1201561021
1201561023
1201561024
1201561025
1201561026
1201561027
1201561028
1201561029
1201561030
1201561031
1201561032
1201561034
1201561035
1201561036
1201561038
1201561039
1201561040
1201561041
1201561042
1201561043
1201561044
1201561045
1201561046
1201561047
1201561048
1201561049
1201561050
1201561051
1201561052
1201561053
1201561054

1201561055
1201561056
1201561057
1201561058
1201561060
1201561065
1201561066
1201561070
1201561071
1201561072
1201561073
1201561074
1201561075
1201561076
1201561077
1201561078
1201561079
1201561080
1201561081
1201561082
1201561084
1201561085
1201561087
1201561088
1201561089
1201561090
1201561092
1201561093
1201561097
1201561098
1201561099
1201561100
1201561101
1201561102
1201561103
1201561104
1201561105
1201561107
1201561108
1201561109
1201561110
1201561111
1301561053
1301561095
1401561111
1401561112

Специалност “Информатика”


ас. д-р Мария Василева

ас. д-р Атанас Иванов

1001261034
1001261097
1101261042
1101261076
1201261001
1201261002
1201261003
1201261005
1201261006
1201261007
1201261008
1201261010
1201261011
1201261013
1201261014
1201261015
1201261017
1201261020
1201261021
1201261023
1201261024
1201261025
1201261027
1201261030
1201261032
1201261034
1201261035
1201261038
1201261039
1201261040
1201261041
1201261042
1201261043
1201261046
1201261051
1201261052
1201261053
1201261054

1201261056
1201261057
1201261058
1201261059
1201261061
1201261062
1201261064
1201261065
1201261066
1201261067
1201261068
1201261069
1201261071
1201261073
1201261074
1201261075
1201261076
1201261080
1201261082
1201261084
1201261087
1201261088
1201261089
1201261090
1201261093
1201261096
1201261097
1201261099
1201261103
1201261104
1201261105
1201261106
1201261108
1201261112
1301261069
1301261086
1401261110
1401261114

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ