Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Факултативни дисциплини - пролетен триместър 2015/2016

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ – ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2015/2016
(за студенти от всеки курс и всяка специалност във ФМИ)


1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ДИНАМИЧНИ УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Лектори: доц.  ХРИСТО КРУШКОВ, доц. ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА, хон. ас. НИКОЛАЙ ЧОЧЕВ  
Записване: от 01.04.2016 г. (вторник) в каб. 330
Провеждане: лекциите ще се провеждат всеки ПЕТЪК, начална дата 08.04.2016 г., от 13:00 ч. в 534 к.з.

Анотация: Целта на курса е студентите да придобият базови знания относно софтуерните средства за създаване на динамични Web документи, основните концепции на езика PHP и CMS системите. Особено внимание се отделя на придобиването на практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилага набор от базови теоретични знания. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт.


2. РУСКИ ЕЗИК  – 3 ЧАСТ  (ПРАКТИКУМ) 
Лектор: гл. ас. ПЕТРАНКА САВОВА  
Записване: от 01.04.2016 г. (вторник) в каб. 330
Провеждане: лекциите ще се провеждат всяка СЪБОТА, начална дата 9.04.2016 г., от 13:00 ч. в 441 с.з.

Анотация:  Тази част от курса е с практическа насоченост (семинарни упражнения и дискусии); разработване на теми и практически езикови задачи; контролни тестове. Упражненията и задачите отразяват само материала за активно усвояване. Целият курс е страноведчески и културоведчески ориентиран, разпределен в 12 теми с еднотипна структура. Всичко това е методически целесъобразно и дава възможност чрез наличието на стабилни, повтарящи се във всяка тема комуникативни блокове да се изработят определени алгоритми за възприемане и усвояване, отчетени са и психологическите механизми.   

Записването за курса за по-голямо удобство на желаещите студенти може да се направи на адрес:petranasavova@abv.bg 

 

3. ЕВОЛЮЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ВСЕЛЕНАТА
Лектор: доц. д-р ИВАН ПОПОВ
Записване: от 01.04.2016 г. в каб. 330 или на 09.04.2016 г. (събота) от 9:30 ч. в 441 с.з.

Провеждане: Лекциите ще се провеждат всяка събота от 09.04.2015 г. (събота) от 9:30 ч. в 441 с.з.
Анотация
:  Целта на курса е да изложи в хронологична последователност развититето на човешкото познание както за отделните космични обекти, така и за Вселената като цяло. Освен това чрез него се добива и известна представа за универсалната приложимост на математичните методи и на физичните закони. Разгледани са въпроси както от областта на класичната, така и от съвременната астрономия, като се акцентира върху тези от тях, които имат мирогледно значение. Курсът, с малки изменения, е един актуализиран вариант на този, който бе четен на студентите от ФМИ през учебните 2002/2003 и 2003/2004 г. Лекционният материал е онагледен чрез подходящи илюстрации, записани на електронни носители, а студентит могат да се запознаят с тях, използвайки компютърна техника. Предвижда се посещение на Планетариума в гр. Смолян и НАО – Рожен.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ