Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Стаж по специалността за 4 курс БИТ и Информатика, зад. об.

MentorMate България предлагат стаж по специалността. Желаещите да участват ще трябва да се включат в предварителна дискусия с представители на фирмата на 19.03.2016 г. (събота) от 13:30 ч. в 436 с.з. и за двете специалности.

Laptop.bg предлагат стаж по специалността. Желаещите да участват е необходимо да направят 30 минутен тест, който ще се проведе на 20.03.2016 (неделя) от 13:20 ч. в 435 с.з. и за двете специалности. 

За студентите от 4 курс “Бизнес информационни технологии” и “Информатика”, задочно обучение, ще се проведе преддипломен стаж по специалността през пролетния триместър от 22.03.2016 г. до 25.03.2016 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да го провеждат там. За целта в срок до 17.03.2016 г. (четвъртък) включително трябва да съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор, както и да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за стаж по специалността.

Всички студенти, които не са си намерили фирма, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ на 22.03.2016 г. (вторник) от 9:00 ч. в 446 к.з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ). Горното важи и за двете специалности, независимо от даденото в учебното разписание.

В случай, че фирмата има вече сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344.

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на стажа по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичните наставници са следните:

  • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: понеделник 12:30 – 13:30 и вторник 10:00 – 11:00, каб. 540, тел.: 032/261 762, desi.voynikova@gmail.com).
  • ас. Мария Василева (Приемно време: вторник 12:00 – 13:00 и сряда 10:00– 11:00, каб. 444, тел.: 032/261 764, mariavasileva@uni-plovdiv.bg)

Разпределение по факултетни номера:

Специалност “Бизнес информационни технологии”
гл. ас. д-р Десислава Войникова


1101562050

1201562001

1201562003

1201562004

1201562005

1201562006

1201562007

1201562008

1201562009

1201562010

1201562011

1201562012

1201562013

1201562015

1201562016

1201562017

1201562018

1201562019

1201562020

1201562022

1201562023

1201562026

1201562027

1201562028

1201562029

1201562032

1201562034

1201562035

1201562036

1201562038

1201562042

1201562045

1201562046

1201562047

1201562048

1201562053

1201562055

1201562057

1201562059

1201562070

1301562026

1301562051

1301562057

1501562056

Специалност “Информатика”
ас. Мария Василева


0901262020

0901262058

1101262009

1101262045

1201262001

1201262002

1201262003

1201262005

1201262006

1201262007

1201262010

1201262013

1201262018

1201262020

1201262021

1201262022

1201262025

1201262030

1201262031

1201262032

1201262033

1201262035

1201262036

1201262037

1201262039

1201262040

1201262047

1201262049

1201262055

1201262057

1201262058

1201262062

1201262066

1301262026

1301262031

1301262034

1301262039

1301262040

1501262016

1501262057

1501262062

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ