Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на Ваня Лазарова

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

Факултет по математика и информатика
Катедра „Компютърна информатика”

ПОКАНА

На 08.01.2016г. от 15:30 часа
в Заседателната зала на Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“
ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

на тема:

„ Интегрирана Уеб - базирана информационна система за средното образование “

Автор: Ваня Лазарова


Научни ръководители:
Проф. д.м.н. Георги Тотков
Проф. д-р Росица Донева

Научно жури:
Доц. д-р Елена Петрова Сомова
Проф. д-р Веселка Димитрова Боева
Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева
Проф. д-р Росица Желязкова Донева
Доц. д-р Николай Иванов Янев
(резервен член) Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков
(резервен член) Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов

Автореферат, рецензии, становища

Поканени са да присъстват всички желаещи!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ