Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Магистри - държавна поръчка

 З А П О В Е Д
№ 111
гр. Пловдив,
16.10.2015 г.

             Въз основа на проведено класиране за местата по държавна поръчка за магистърски програми с прием 2015/2016 учебна година от комисия в състав: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, доц. д-р Христо Димитров Крушков, инспектор Константина Панкова Иванова, инспектор Диана Панкова Минчева и инспектор Нели Николова Тодорова.

Н А Р Е Ж Д А М 

да бъдат приети по държавна поръчка следните студенти:

 

 

 

Успех от дипломата

 

 

Име, презиме, фамилия

Фак. №

семестри-
ален 

държавен
изпит 

Бал

Софтуерни технологии (1 година)


1.

ТОНИ ПЛАМЕНОВ КАРАВАСИЛЕВ

1501407001

6.00

6.00

6.00

2.

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕНЧЕВ

1501407004

6.00

6.00

6.00

3.

МАРИЯ ВИКТОРОВА МАЛИНОВА

1501407019

5.98

6.00

5.99

4.

СТОЯН ЛЮДМИЛОВ РЕВОВ

1501407024

5.98

6.00

5.99

5.

ГЕОРГИ ИВАНОВ КЕРЕЗОВ

1501407023

5.96

6.00

5.98

Бизнес информатика с английски език (1 година)


1.

МАРИЕЛА ТЕОДОРОВА НАЧЕВА

1501427015

5.61

6.00

5.80

2.

ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ ВЪЛЧЕВ

1501427006

5.59

6.00

5.79

3.

ВИКТОРИЯ ИЛИЯНОВА ВЕЛИНОВА

1501427010

5.37

6.00

5.68

4.

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

1501427009

5.15

6.00

5.58

5.

КАТЕРИНА АНГЕЛИНОВА КОНЕВА

1501427014

5.13

6.00

5.57

 Приложна математика (1 година)


1.

СТОЯНКА КРАСИМИРОВА КОЛЕВА

1501397001

4.36

5.00

4.68

2.

ИЛИАНА ДИМИТРОВА ПЛАЧКОВА

1501397002

4.03

5.00

4.51

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

            Да се възстанови на класираните по държавна поръчка студенти разликата от внесената такса и държавната годишна такса, в размер на 240 лв. За целта студентите трябва да представят в срок от 20 до 30 октомври 2-та екземпляра квитанции за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от учебния отдел, в който се е записал) при главния счетоводител в стая 27 на Ректората  (ул. „Цар Асен“ 24) или зам.-главния счетоводител в стая 23 на Ректората.

    Декан:  
      /проф. д-р Асен Рахнев/
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ