Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Практика по специалността за 3 курс БИТ и СТД редовно обучение

LaptopMedia.com и Laptop.bg предлагат практика по специалността. Желаещите да участват е необходимо да направят 30 минутен тест, който ще се проведе на 02.11.2015 (понеделник) от 10:00 ч. във 2 аула за специалност СТД и на 05.11.2015 (четвъртък) от 10:00 ч. във 2 аула за специалност БИТ.

За студентите от 3 курс специалност Бизнес информационни технологии и Софтуерни технологии и дизайн, редовно обучение ще се проведе практика по специалността през есенния триместър.


Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, могат да я провеждат там. 
За целта в срок до 03.11.2015 г. (вторник) включително трябва да съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор, както и да представят 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Студентите, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ на 09.11.2015 г. от 9:00 ч. във 2. аула (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

Договор за практика по специалността.

В случай, че фирмата има вече сключен договор с ПУ, който важи за настоящата учебна година, не е необходимо да представят нови договори. Достатъчно е само студентите да информират академичния си наставник и да представят Приложение 1.

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр и се представя на академичния наставник.

 

Академичните наставници за двата курса са следните:

за специалност Бизнес информационни технологии –

  • ас. Иванка Градева (gradeva@uni-plovdiv.bg, каб. 343, тел.: 261-741) и
  • ас. д-р Йордан Епитропов (epitropov@uni-plovdiv.bg, каб. 343, тел.: 261-741);

за специалност Софтуерни технологии и дизайн –  

  • гл. ас. д-р Десислава Войникова (desi.voynikova@gmail.com, каб. 540, тел.: 261-762) и
  • гл. ас. д-р Слав Чолаков (cholakovs@uni-plovdiv.bg, каб. 445, тел.: 261-758).

 

 

Разпределение по факултетни номера:

Специалност БИТ:

ас. Иванка Градева       ас. д-р Йордан Епитропов

 

1201561022                        1301561045

1301561001                        1301561046

1301561002                        1301561047

1301561003                        1301561048

1301561004                        1301561049

1301561005                        1301561050

1301561006                        1301561051

1301561007                        1301561052

1301561008                        1301561054

1301561009                        1301561056

1301561011                        1301561057

1301561012                        1301561058

1301561013                        1301561059

1301561014                        1301561060

1301561015                        1301561061

1301561016                        1301561063

1301561017                        1301561064

1301561018                        1301561066

1301561019                        1301561067

1301561020                        1301561068

1301561021                        1301561069

1301561024                        1301561070

1301561025                        1301561071

1301561026                        1301561072

1301561027                        1301561074

1301561028                        1301561075

1301561029                        1301561076

1301561030                        1301561078

1301561032                        1301561079

1301561033                        1301561080

1301561034                        1301561082

1301561036                        1301561083

1301561037                        1301561085

1301561038                        1301561086

1301561039                        1301561088

1301561041                        1301561091

1301561042                        1301561092

 

 

Специалност СТД:

 

гл. ас. д-р                             гл. ас. д-р

Десислава Войникова     Слав Чолаков

 

1301681001                        1301681065

1301681002                        1301681066

1301681003                        1301681067

1301681005                        1301681069

1301681006                        1301681070

1301681007                        1301681071

1301681008                        1301681073

1301681009                        1301681074

1301681010                        1301681075

1301681011                        1301681076

1301681012                        1301681078

1301681013                        1301681079

1301681014                        1301681080

1301681015                        1301681081

1301681016                        1301681082

1301681017                        1301681083

1301681018                        1301681084

1301681020                        1301681085

1301681021                        1301681086

1301681022                        1301681087

1301681023                        1301681089

1301681024                        1301681090

1301681025                        1301681091

1301681026                        1301681093

1301681027                        1301681094

1301681028                        1301681095

1301681029                        1301681096

1301681030                        1301681097

1301681031                        1301681099

1301681032                        1301681100

1301681033                        1301681101

1301681034                        1301681102

1301681035                        1301681103

1301681036                        1301681104

1301681039                        1301681105

1301681040                        1301681106

1301681041                        1301681107

1301681042                        1301681108

1301681044                        1301681110

1301681045                        1301681111

1301681046                        1301681113

1301681048                        1301681114

1301681049                        1301681115

1301681051                        1301681117

1301681052                        1301681118

1301681053                        1301681119

1301681054                        1301681120

1301681055                        1301681121

1301681057                        1301681122

1301681058                        1301681123

1301681060                        1301681125

1301681061                        1301681126

1301681063                        1301681127

1301681064                        1301681129

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ