Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Извънредни учебни занятия 2015-2016 г.

Последна актуализация: 08.06.2016 г.

На 08.06.2016 в 436 к.з. от 15:15 до 17:00 ще проведат извънредни лекции по дисциплината "Дискретна математика" за специалност Информатика при доц. д-р Христо Кискинов вместо на 23.05.2016.

На 10.06.2016 г. (петък) от 12:45 до 15:15 ч. в 547 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "ООП" при ас. Кирил Иванов за "Бизнес матемарика" (редовно 1курс), "Математика" (редовно 1курс); вместо на 24.05.2016.

На 08.06.2016 г. (сряда) от 08:15 до 11:45 ч. в 536 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Визуализация на данни с Python и VTK" при хон. ас. Стефан Ставрев за всички специалности.

На 08.06.2016 г. (сряда) от 08:15 до 11:45 ч. в 535 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Бази от данни" при докт. Магдалена Веселинова за спец. БИТ 2 курс, 1а и 1б подгрупи.

На 08.06.2016 г. (сряда) от 11:45 до 13:30 ч. в 546 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Бази от данни" при докт. Магдалена Веселинова за спец. БИТ 2 курс, 3б подгрупа.

На 06.06.2016 г. (понеделник) от 16:15 до 18:45 ч. в 446 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Увод в уеб програмирането" при докт. Веселина Карапеева за спец. СТД, 1 курс, 2а и 2б подгрупи.

На 03.06.2016 г. (петък) от 14:00 ч. до 17:00 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни занятия по избираемата дисциплина "Фрактална теория на финансовите пазари" при гл. ас. д-р Асен Христов  (вместо сутринта същият ден).

На 07.06.2016 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината "Програмиране на приложения за мобилни устройства" при гл. ас. д-р Николай Касъклиев, за специалност СТД, 3 курс, редовно (вместо 30.05.2016 г.).

На 04.06.2016 г. (събота) от 10:00 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината "Инвестиции и инвестиционни техники" при проф. д-р Андрей Захариев, за специалност БМ, 3 курс, редовно (вместо 2.06.2016 г.).

На 05.06.2016 г. (неделя) от 08:00 ч. в 422. ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Обектно ориентирано програмиране" при д-р гл. ас. Никола Вълчанов, за специалност "СТД", 1 курс, редовно (вместо 23.05.2016 г. и 02.05.2016 г.).

На 06.06.2016 г. (понеделник) от 15:15 ч. в 422. ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Иконометрия" при доц. д-р Анна Малинова, за специалност "Бизнес информационни технологии", 2 курс, редовно (вместо 24.05.2016 г.).

На 02.06.2016 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 15:30 ч. и от 15:30 ч. до 17:00 ч. в 535 к. з. ще се проведат упражнения по "Компютърни архитектури" при ас. Кирил Иванов за специалност Информатика ред. 1-ри курс  (съответно вместо на  02.06.2016г.  от 12:45 ч. и от 14:30).

На 10.06.2016 г. (петък) от 13:00 до 16:30 ч. в 545 каб. ще се проведат извънредни лекции по ИД "Приложна финансова математика" при проф. д-р Николай Кюркчиев.

На 09.06.2016 г. (четвъртък) от 11:45 до 14:30 часа в 546 к. з. ще се проведът извънредни упражнения по "Приложна математика" за спец. БИТ, 3агрупа,1курс при ас. д-р Атанас Иванов.

На 31.05.2016 г. (вторник) в 431 к.з. от 9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината "Софтуерни технологии" за ІІІ курс, специалност "Софтуерни технологии и дизайн" при доц.д-р Ася Стоянова вместо на 01.06.2016.

На 31.05.2016 г. (вторник) в 436 к.з. от 14:30 ч. до 17:00 ч.ще проведат извънредни занятия по дисциплината "Дисккретна математика" за специалност Математика и информатика при доц. д-р Христо Кискинов вместо на 23.05.2016.

На 25.05.2016 г. (сряда) от 13:30 ч. до 17:00 ч. в 231 с. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Обикновенни диференциални уравнения" при ас. д-р Мария Василева за специалност Математика 2-ри курс  (вместо 1.06.2016г.).

На 26.05.2016 г. (четвъртък) от 17:45 ч. до 18:30 ч. в 535 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Компютърни архитектури" при ас. Кирил Иванов за специалност Информатика 2-ри курс 2б група (вместо 23.05.2016 г.).

На 26.05.2016 г. (четвъртък) от 16:00 ч. до 17:45 ч. в 535 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Компютърни архитектури" при ас. Кирил Иванов за специалност Информатика 2-ри курс 1б група (вместо 23.05.2016 г.).

На 26.05.2016 г. (четвъртък) от 10:45 ч. до 12:30 ч. в 431 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Компютърни архитектури" при ас. Кирил Иванов за специалност Информатика 2-ри курс 2а група (вместо 23.05.2016 г.).

На 26.05.2016 г. (четвъртък) от 09:15 ч. до 10:45 ч. в 547 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Компютърни архитектури" при ас. Кирил Иванов за специалност Информатика 2-ри курс 1а група (вместо 23.05.2016 г.).

На 26.05.2016 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 536 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Обработка на цифрови изображения" при хон. ас. Веселина Нанева за специалност СТД 2-ри курс.

На 26.05.2016 г. (четвъртък) от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 433 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Обработка на цифрови изображения" при хон. ас. Веселина Нанева за специалност СТД 2-ри курс.

На 26.05.2016 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 534 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Обработка на цифрови изображения" при хон. ас. Иван Желев за специалност СТД 2-ри курс.

На 26.05.2016 г. (четвъртък) от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 541 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Обработка на цифрови изображения" при хон. ас. Иван Желев за специалност СТД 2-ри курс.

На 19.05.2016 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 536 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Обработка на цифрови изображения" при хон. ас. Веселина Нанева за специалност СТД 2-ри курс.

На 19.05.2016 г. (четвъртък) от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 433 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Обработка на цифрови изображения" при хон. ас. Веселина Нанева за специалност СТД 2-ри курс.

На 19.05.2016 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 534 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Обработка на цифрови изображения" при хон. ас. Иван Желев за специалност СТД 2-ри курс.

На 19.05.2016 г. (четвъртък) от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 541 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Обработка на цифрови изображения" при хон. ас. Иван Желев за специалност СТД 2-ри курс.

На 25.05.2016 г. (сряда) от 14:30 ч. до 17:45 ч. в 434 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в интернет с PHP и MySQL" при хон. ас. Иван Желев за специалност СТД 2-ри курс 3а и 3б група.

На 18.05.2016 г. (сряда) от 14:30 ч. до 17:45 ч. в 434 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в интернет с PHP и MySQL" при хон. ас. Иван Желев за специалност СТД 2-ри курс 3а и 3б група.

На 25.05.2016 г. (сряда) от 08:15 до 10:45 ч. в 435 с. з. - 1 гр. и от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 435 с. з. - 2 гр. ще се проведат извънредни упражнения по "Математически анализ" при гл. ас. д-р Слав Чолаков за специалност Информатика 1-ви курс.

На 12.05.2016 г. (четвъртък) от 09:15 до 10:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплина "Компютърни архитектури“ за спец. Информатика 2 курс 2а гр. при ас. Кирил Иванов (вместо на 02 май).


На 12.05.2016 г. (четвъртък) от 11:00 до 12:30 ч. в 541 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплина "Компютърни архитектури“ за спец. Информатика 2 курс 2б гр. при ас. Кирил Иванов (вместо на 02 май).


На 12.05.2016 г. (четвъртък) от 16:15 до 17:45 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплина "Компютърни архитектури“ за спец. Информатика 2 курс 1а гр. при ас. Кирил Иванов (вместо на 02 май).


На 12.05.2016 г. (четвъртък) от 17:55 до 19:30 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплина "Компютърни архитектури“ за спец. Информатика 2 курс 1б гр. при ас. Кирил Иванов (вместо на 02 май).

На 17.05.2016 г. (вторник) от 12:45 до 14:15 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране в интернет с PHP и MySQL за спец. СТД 2 курс, 4а подгрупа при ас. Юри Хоптериев.

На 17.05.2016 г. (вторник) от 14:30 до 16:00 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране в интернет с PHP и MySQL за спец. СТД 2 курс, 4б подгрупа при ас. Юри Хоптериев.

На 26.05.2016 г. (четвъртък) от 16:00 до 19:00 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплина "Компютърни архитектури“ при доц. Вл. Шкуртов (вместо на 24 май).

На 19.05.2016 г. в 431 ауд. от 10:00 ще се проведе извънредни занятия по дисциплината "Операционни системи" за МИ 2 курс, М 1 курс и ИТМОM 2 курс при докт. Теодора Панайотова, вместо на 23.05.2016 г.

На 20.05., 27.05. и 03.06. 2016 г. от 12:45 до 16:00 ч. в 536 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Избираема дисциплина №19 "Киберсигурност и устойчив бизнес" при доц. Евгения Ангелова и гл. ас. д-р Георги Шарков (след редовните, които  по програма остават от 9:15ч до 12:30), вместо 13.05.2016 от 9:15 до 12:30.

На 14.05.2016 г. в 534 ауд. от 13:30 ще се проведе извънредни занятия по дисциплината "Операционни системи" за МИ 2 курс, М 1 курс и ИТМОM 2 курс при докт. Теодора Панайотова, вместо на 25.04.2016 г.

На 12.05.2016 в 532 к.з. от 14:15 ще се проведат извънредни занятия по дисциплината "Увод в уеб програмирането" за специалност "Софтуерни технологии и дизайн", 1 курс, 2а и 2б група при вместо на 10.05.2016. 

На 21.05.2016 г. в 422 ауд. от 12:00 ще се проведе извънредни занятия по дисциплината "Инвестиции и инвестиционни техники" за БМ 3 курс при проф. д-р Андрей Захариев, вместо 07.04.2016 г.

На 14.05.2016 г. в 422 ауд. от 12:00 ще се проведе извънредни занятия по дисциплината "Инвестиции и инвестиционни техники" за БИТ 3 курс при проф. д-р Андрей Захариев, вместо 02.05.2016 г.

На 13.05.2016 г. (петък) и 20.05.2016 г. (петък) занятията по избираемата "Разработка на уеб приложения с ASP.NET" при хон. ас. Тони Каравасилев ще се провеждат с удължено време от 12:45 до 17:45 в 532 к.з. (вместо до 16:00, поради отучване на 29.04.2016 г.)

На 27.05.2016 г. (петък) и 10.06.2016 г. (петък) занятията по избираемата "Разработка на уеб приложения с ASP.NET" при хон. ас. Тони Каравасилев ще се провеждат с удължено време от 12:45 до 17:45 в 532 к.з. (вместо до 16:00, поради отучване на 06.05.2016 г.)

На 05.05.2016 в 532 к.з. от 14:00 ще проведат извънредни занятия по дисциплината "Увод в уеб програмирането" за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1 курс, 2а и 2г група при хон. ас. Веселина Карапеева вместо на 26.04.2016 г.

На 11.05.2016 в 436 к.з. от 15:15 до 17:00 ще проведат извънредни занятия по дисциплината "Дискретна математика" за специалност Информатика при доц. д-р Христо Кискинов вместо на 02.05.2016.

На 10.05.2016 в 436 к.з. от 14:30 до 17:00 ще проведат извънредни занятия по дисциплината "Дискретна математика" за специалност Математика и информатика при доц. д-р Христо Кискинов вместо на 02.05.2016.

На 27.04.2016 и 04.05.2016 в 541к.з. от 8:15 до 11:45 ще проведат занятия по дисциплината "Графично представяне на данни" при гл.ас. д-р Павлина Атанасова вместо на 29.04.2016 и 06.05.2016 съответно.

На 28.04.2016 и 05.05.2016 в 435с.з. от 9:15 до 13:30 ще проведат занятия по дисциплината "Теория и приложения на ортогоналните многочлени" при проф. дмн Христо Семерджиев вместо на 29.04.2016 и 06.05.2016 съответно.

На 28.04.2016 г. (четвъртък) и 05.05.2016 г. (четвъртък) от 09:15 до 12:30 ч. в 233 с. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Математически анализ" при гл. ас. д-р Слав Чолаков за специалност Информатика 1-ви курс.

На 01.06.2016 г. (сряда) от 08:15 до 11:45 ч. в 535 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Бази от данни" при докт. Магдалена Веселинова за спец. БИТ 2 курс, 1а и 1б подгрупи.

На 01.06.2016 г. (сряда) от 11:45 до 13:30 ч. в 547 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Бази от данни" при докт. Магдалена Веселинова за спец. БИТ 2 курс, 3б подгрупа.

На 18.05.2016 г. (сряда) от 08:15 до 11:45 ч. в 535 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Бази от данни" при докт. Магдалена Веселинова за спец. БИТ 2 курс, 2а и 2б подгрупи.

На 18.05.2016 г. (сряда) от 11:45 до 13:30 ч. в 547 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Бази от данни" при докт. Магдалена Веселинова за спец. БИТ 2 курс, 3а подгрупа.

На 11.05.2016 г. (сряда) от 08:15 до 11:45 ч. в 535 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Бази от данни" при докт. Магдалена Веселинова за спец. БИТ 2 курс, 1а и 1б подгрупи.

На 11.05.2016 г. (сряда) от 11:45 до 13:30 ч. в 547 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Бази от данни" при докт. Магдалена Веселинова за спец. БИТ 2 курс, 3б подгрупа.

На 26.04.2016 г. (вторник) от 12:45 до 14:15 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране в интернет с PHP и MySQL за спец. СТД 2 курс, 4а подгрупа при ас. Юри Хоптериев.

На 26.04.2016 г. (вторник) от 14:30 до 16:00 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране в интернет с PHP и MySQL за спец. СТД 2 курс, 4б подгрупа при ас. Юри Хоптериев.

На 09.05.2016 г. (понеделник) от 9:00 до 13:30 ч. в 232 с. з. ще се проведат извънредни занятия по Английски език с 1 курс, МИ, БМ, М, ИТМОМ при хон. ас. Паланова, вместо 02.05.2016 г.

На 22.04.2016 г. (петък) и 13.05.2016 г. (петък)  от 13:00 до 16:30 ч. в 545 каб. ще се проведат извънредни упражнения по ИД "Приложна финансова математика" при проф. д-р Николай Кюркчиев.

На 21.04.2016 г. (четвъртък) и 05.05.2016 г. (четвъртък)  от 11:45 до 14:30 ч. в 546 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Приложна математика" за спец. БИТ, 2б група, 1 курс при ас д-р Атанас Иванов.

На 28.04.2016 г. (четвъртък) и 12.05.2016 г. (четвъртък)  от 11:45 до 14:30 ч. в 546 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Приложна математика" за спец. БИТ, 3б група, 1 курс при ас д-р Атанас Иванов.

На 19.05.2016 г. (четвъртък)  от 11:45 до 14:30 ч. в 546 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Приложна математика" за спец. БИТ, 2а група, 1 курс при ас д-р Атанас Иванов.

На 26.05.2016 г. (четвъртък)  от 11:45 до 14:30 ч. в 546 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Приложна математика" за спец. БИТ, 1а група, 1 курс при ас д-р Атанас Иванов.

На 02.06.2016 г. (четвъртък)  от 11:45 до 14:30 ч. в 546 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Иконометрия" за спец. БМ, 2 курс при ас д-р Атанас Иванов.

На 20.04.2016 г. (сряда), 27.04.2016 г. (сряда) и 04.05.2016 г. (сряда) от 13:00 до 16:30 ч. в 546 кз. ще се проведът извънредни лекции по "ТВМС" за спец. БМ и М, 2 курс при проф. дмн Снежана Христова.

На 27.04.2016 г. (сряда) от 14:30 до 17:00 ч. в 532 с. з. ще се проведе извънредна лекция по "ООП" за спец. БМ и М, 1 курс при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 12.04.2016 г.).

На 19.04.2016 г., 26.04.2016 г. и 10.05.2016 г. (вторник) от 15:15 до 16:00 ч. в 422 ауд. ще се проведе извънредна лекция по "МУБП" за спец. БИТ, 3 курс при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 12.04.2016 г.).

На 14.04.2016 г. (четвъртък) от 13:30 в 431 к.з. ще се проведат извънредни занятия по избираемата дисциплина "Задачи по математика и компютърна математика за състезания при гл. ас. д-р Петър Копанов (вместо 08.04.2016 г.). 

На 14.04.2016 г. (четвъртък) от 09:00 в 433 к.з. ще се проведат извънредни занятия по СТМ при гл. ас. д-р Петър Копанов (вместо 07.04.2016 г.). 

На 13.04.2016 г. (сряда) от 8:15 в 533 к.з. ще се проведе извънредна лекция по "Софтуерни технологии по математика", 1 курс, БМ при проф. д.м.н. Снежана Христова (вместо на 06.04.2016 г.). 

На 13.04.2016 г. (сряда) от 16:15 до 17:45 ч. в 422 аудитория ще се проведе извънредна лекция по "Уеб дизайн" при гл. ас. д-р Тодорка Глушкова (вместо 06.04.2016 г.).

Учебните часове на 3 курс, Софтуерни технологии и дизайн, по "Дизайна на приложения за мобилни устройства" за 1а и 1б групи при Лиляна Монева няма да бъдат проведени на 07.04.2016. Ще бъдат взети допълнително на 20.04.2016г. сряда от 13.30 за 1а група и от 15,15 за 1б група.

Учебните часове за избираема дисциплина "Управление на виртуални екипи" при Лиляна Монева за 08.04 няма да бъдат проведат, ще бъдат взети допълнително на 21.04.16 петък от 10.00 ч..

На 12.03.2016 г. (събота) от 09:15 до 12:30 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни занятия по избираемата дисциплина "Магията на простите числа" при доц. д-р Теменужка Пенева (вместо 04.03.2016 г.). 

На 12.03.2016 г. (събота) от 12:00 ч. до 16:45 ч. в 424 ауд. ще се проведе лекция по "Анализ на инвестиционни проекти" за специалност „Бизнес информационни технологии“ 4 курс, редовно обучение, при проф. д-р Андрей Захариев (вместо 01.03.2016 г.).

На 07.03.2016 г. (понеделник) от 15:15 до 17:45 в  535 к. з. ще се проведе извънредно занятие по "Статистически софтуер" за специалност "Приложна математика" IV-ви курс и специалност "Бизнес математика" III-ти курс при докт. Василка Събева. (вместо на 03.03.2016 г.)

На 08.03.2016 г. (вторник) от 14:15 до 16:45 в  535 к. з. ще се проведе извънредно занятие по ИТ за специалност "Информатика" I-ви курс. (вместо на 24.02.2016 г.)

На 07.03.2016 г. (понеделник) от 16:15 до 18:55 в  533 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ООП за специалност "Информатика" I-ви курс 2б подгрупа. (вместо на 04.03.2016 г.)

На 07.03.2016 г. (понеделник) от 08:15 до 10:45 в 424 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за 3 к. БИТ и 3 к. СТД при доц. Иван Ганчев (вместо на 03.03.2016 г.)

На 02.03.2016 г. (сряда) от 11:45 до 14:15 в  446 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ООП за специалност "Информатика" I-ви курс 2а подгрупа. (вместо на 04.03.2016 г.)

На 01.03.2016 г. (вторник) от 13:30 до 16:00 в  535 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ООП за специалност "Информатика" I-ви курс 1б подгрупа. (вместо на 04.03.2016 г.)

На 07.03.2016 г. (понеделник) от 08:15 до 11:30 в 432 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Компютърни алгебрични системи", при доц. Б. Златанов (вместо на 11.03.2016).

На 29.02.2016 г. (понеделник) от 08:15 до 11:30 в 432 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Компютърни алгебрични системи", при доц. Б. Златанов (вместо на 04.03.2016).

На 07.03.2016 г. (понеделник) от 10:00 до 13:30 в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Английски език, за специалности СТД  c и d и БИТ c и d, при ас. К. Бойкина (вместо на 03.03.2016 и 04.03.2016).

На 26.02.2016 г. (петък) от 13:30 до 15:15 в 233 с.з. и на 11.03.2016 г. (петък) от 13:30 до 15:15 в 233 с.з. ще се проведат извънредни лекции по избираемата дисциплина "Числени методи за решаване на алгебрични уравнения" при проф. дмн Петко Пройнов (вместо на 04.03.2016).

На 29.02.2016 г. (понеделник) от 16:00 до 18:45 в 535 к. з. ще се проведат лекции по „Теория на вероятностите и математическа статистика” за спец. МИ и спец. ИТМОМ 2-ри курс при доц. д-р Веска Нончева (вместо 03.03.2016 г.).

На 01.03.2016 г. (вторник) от 13:30 до 15:15 в  533 к. з. и от 15:30 до 17:45 в 441 с.з. ще се проведат занятията по „Английски език” за Група B, спец. Информатика 1-ви курс, редовно обучение, при доц. д-р Иван Шотлеков. (вместо на03.03.2016 г.)

На 29.02.2016 г. (понеделник) от 15 ч. в 534 к.з. ще се проведат упражненията по Оптимизационни модели в икономиката, за специалност „Бизнес математика“, III курс редовно, при  докт. Иван Бъндев. (вместо на 03.03.2016 г.)

На 26.02.2016 г. (петък) и 11.03.2016 г. (петък) занятията по избираемата "Приложна криптография с .Net Framework" при хон. ас. Тони Каравасилев ще се провеждат с удължено време от 12:45 до 17:45 в 547 к.з. (вместо до 16:00, поради отучване на 04.03.2016 г.)

На 24.02.2016 г. (сряда) ще се проведат упражненията по ССИС при гл. ас. д-р Елена Тодорова за специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс:
от 15:15 ч. до 17:00 ч. - 2а подгрупа в 536 к.з.
от 17:15 ч. до 18:45 ч. - 2б подгрупа в 536 к.з.  (вместо на 03.03.2016 г.)

На 25.02.2016 г. (четвъртък) ще се проведат упражненията по ССИС при гл. ас. д-р Елена Тодорова за специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс:
от 16:15 ч. до 17:45 ч. - 1а подгрупа в 536 к.з.
от 18:00 ч. до 19:30 ч. - 1б подгрупа в 536 к.з.  (вместо на 03.03.2016 г.)

На 26.02.2016 г. (петък) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат упражненията по Информационни технологии, за специалност „Информатика“, I курс, 2а подгрупа при  ас. Мария Василева. (вместо на 03.03.2016 г.)

На 10 .03.2016 г. (четвъртък) от 15.15 ч. до 17.45 ч. в 431 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Бази данни при гл. ас. д-р Станка Хаджиколева, с 3 курс на спец. Математика и спец. Математика и информатика (вместо 05.01.2016 г. - понеделник).

На 17.02.2016 г. от 09:15 в 231 с.з. ще се проведат извънредни занятия по Геометриа за информатици за специалност Информатика, 2 курс 1 група (редовно) при хон. ас. Иванка Желязкова (вместо на 03.03.2016).

На 15.02.2016 г. от 16:15 в 436 с.з. ще се проведат извънредни занятия по Геометричен дизайн за специалност СТД, 2 курс 4 група (редовно) при хон. ас. Иванка Желязкова (вместо на 03.03.2016).

На 14.02.2016 г. от 09:15 до 13:00 в 446 к.з. ще се проведат извънредни занятия по АИП за Бизнес математика, 4 курс (редовно) при проф. Андрей Захариев (вместо на 08.02.2016).

На 10.02.2016 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 536 к.з. ще се проведат упражненията по ССИС, за специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс, 1б подгрупа при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 04.02.2016 г.)

На 30.01.2016 г. (събота) от 13:00 ч. до 17:15 ч. в 422 ауд. ще се проведе лекция по "Анализ на инвестиционни проекти" за специалност „Бизнес информационни технологии“ 4 курс, редовно обучение, при проф. д-р Андрей Захариев.

На 01.02.2016 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по „Администриране на динамични уеб системи“, за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, 2 курс.

На 27.01.2016 г. (сряда) от 12:30 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни занятия с 3а и 3б гр. на 1к. БИТ по дисциплината "Маркетингови изследвания" при док-т Мая Стоименова.

На 22.02.2016 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по „Администриране на динамични уеб системи“, за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, 2 курс.

На 23.02.2016 г. (вторник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 546 к.з. ще се проведат упражненията по „Информационни технологии в математиката“, за специалност „Бизнес информационни технологии“, 1 курс, 3 а подгрупа при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо на 08.02.2016 г.)

На 24.02.2016 г. (сряда) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 534 к.з. ще се проведат упражненията по „Информационни технологии в математиката“, за специалност „Бизнес информационни технологии“, 1 курс, 2 а подгрупа при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо на 08.02.2016 г.)

На 25.02.2016 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 535 к.з. ще се проведат упражненията по „Информационни технологии в математиката“, за специалност „Бизнес информационни технологии“, 1 курс, 1 а подгрупа при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо на 08.02.2016 г.)

Занятията по Бази от данни на 05 януари 2016 г. (вторникна студентите от спецМатематика и информатика и спецМатематика при гл. ас. Станка Хаджиколева се отлагат за по-късна дата.

На 09.01.2016 г. (събота) от 10:00 до 17:00 в 532 к. з.  ще се проведат занятията по „Анализ на инвестиционни проекти” и "Борсова и извънборсова търговия" за спец. Бизнес математика 4-ти курс, редовно обучение, при проф. д-р Андрей Захариев. (вместо на 04.01.2016).

На 01.12.2015 г. (вторник) от 9:30 до 11:45 в 231 с. з. и от 11.45 до 13:45 в 233 с.з. ще се проведат занятията по „Английски език” за Група А, спец. Бизнес математика 4-ти курс, редовно обучение, при доц. д-р Иван Шотлеков. (вместо на 12.11.2015).

На 30.11.2015 г. (понеделник) от 11:00 до 13:30 в 446 к.з. ще се проведат упражнения по „Алгоритми и структури от данни със С#” за спец. Информатика 3-ри курс при доц. д-р Ангел Голев (вместо 11.11.2015 г.).

На 30.11.2015 г. (понеделник) от 13:30 до 16:00 в 233 с. з. ще се проведат упражненията по „Дискретна математика” за спец. М 2-ри курс при доц. д-р Христо Кискинов (вместо 25.11.2015 г.).

На 23.11.2015 г. (понеделник) от 9:30 до 11:45 в 441 с. з. и от 11.45 до 13:45 в 436 с.з. ще се проведат занятията по „Английски език” за Група А, спец. Информатика 1-ви курс, редовно обучение, при доц. д-р Иван Шотлеков. (вместо на10.11.2015).

На 23.11.2015 г. (понеделник) от 14:30 до 18:45 в в 441 с. з. и на 30.11.2015 г. (понеделник) от 9:15 до 11:45 в 435 с. з.и от 11.45 до 13:30 в 436 ще се проведат занятията по „Английски език” за Група B, спец. Информатика 1-ви курс, редовно обучение, при доц. д-р Иван Шотлеков. (вместо на 11.11.2015 и на 25.11.2015)

На 24.11.2015 от 9.15 до 15:30 в 433 к.з. ще се проведе упражнение по Английски език за групи C и D, специалност БИТ, 1 курс. Това е отработване на часовете от 05.11.2015.

На 27.11.2015 г. (петък) от 10:00 до 11:30 в 441 с. з. и от 13:00 до 14:30 и 432 к.з. ще се проведат упражненията по „Приложна математика I” за спец. СТД 2-ри курс при гл. ас. д-р Слав Чолаков. (вместо на 25.11.2015)

На 23.11.2015 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 432 к.з. ще се проведат упражненията по „Увод в информационните технологии”, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 3а подгрупа при гл. ас. д-р Елена Тодорова (вместо на 25.11.2015 г.)

На 23.11.2015 г. (понеделник) от 13:30 до 16:00 в 233 с. з. ще се проведат упражненията по „Дискретна математика” за спец. М 2-ри курс при доц. д-р Христо Кискинов (вместо 11.11.2015 г.).

На 18.11.2015г.(сряда) от 12:30 до 15:45 в 233 с.з. ще се проведат извънредни лабораторни упражнения по "Английски език" за спец. СТД, 1 к., C гр. при ас. Кирина Бойкова (вм. 06.11.2015г.)

На 16.11.2015г.(понеделник) от 10:15 до 14:30 в 433 к.з. ще се проведат извънредни лабораторни упражнения по "Английски език" за спец. СТД, 1 к., D гр. при ас. Кирина Бойкова (вм. 06.11.2015г.)

На 18.11.2015г. (сряда) и на 25.11.2015 г. (сряда) от 17:00 до 18:45 в 436 с.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината "Диференциални уравнения" за спец. ИТМОМ, 2 курс при доц. д-р Неделчо Милев (вм. 18.11.2015 г. и 25.11.2015 г. от 13:30 до 15:15 ч.)

На 17.11.2015г.(вторник) от 8:15 до 11:45 в 446к.з. ще се проведат извънредни лабораторни упражнения по "Електронна търговия" за спец. БИТ, 4 к., 1 гр. при гл. ас. д-р Тодорка Глушкова (вм. 11.11.2015г.)

На 01.12.2015г.(вторник) от 8:15 до 11:45 в 446к.з. ще се проведат извънредни лабораторни упражнения по "Електронна търговия" за спец. БИТ, 4 к., 1 гр. при гл. ас. д-р Тодорка Глушкова (вм. 25.11.2015г.)

На 25.11.2015г.(сряда) от 8:15 до 10:00ч. в 431 к.з. ще се проведат извънредни лабораторни упражнения по "Програмиране с .NET" за спец. БИТ, 2 к., 3а гр. при гл. ас. д-р Тодорка Глушкова (вм. 10.11.2015г.)

На 25.11.2015г.(сряда) от 10:00 до 11:45 ч. в 431 к.з. ще се проведат извънредни лабораторни упражнения по "Програмиране с .NET" за спец. БИТ, 2 к., 3б гр. при гл. ас. д-р Тодорка Глушкова (вм. 10.11.2015г.)

На 18.11.2015 г. (сряда) от 8:15 до 10:00 в 233 с. з. ще се проведат упражненията по „Дискретна математика в бизнеса” за спец. БМ 2-ри курс при доц. д-р Христо Кискинов (вместо 11.11.2015 г.).

На 26.11.2015 г. (четвъртък) от 15:00 до 16:30 в 434 к. з. ще се проведат упражненията по „Увод в програмирането С#” за спец. СТД 1-ви курс 2б гр. при хон. ас. Дона Василева (вместо 23.11.2015 г.).

На 26.11.2015 г. (четвъртък) от 17:00 до 18:30 в 434 к. з. ще се проведат упражненията по „Увод в програмирането С#” за спец. СТД 1-ви курс 4б гр. при хон. ас. Дона Василева (вместо 23.11.2015 г.).

На 26.11.2015 г. (четвъртък) от 14:30 до 19:30 в 546 к. з. ще се проведат упражненията по „Компютърни числени методи” за спец. И 4-ти курс при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо 25.11.2015 г.).

На 18.11.2015 г. (сряда) от 16:15 ч. до 19:30 ч. в 232 с. з. ще се проведат извънредни занятия по "Алгебра 2" за спец. Математика 3-ти курс, при гл. ас. Йордан Епитропов.

На 23.11.2015 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 435 с. з. ще се проведат извънредни занятия по "ЛААГ" за спец. СТД 1-ви курс 3. гр, при гл. ас. Йордан Епитропов.

На 16.11.2015 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 435 с. з. ще се проведат извънредни занятия по "ЛААГ" за спец. СТД 1-ви курс 1. гр, при гл. ас. Йордан Епитропов.

На 21.11.2015 г. (събота) от 8:15 ч. до 14:00 ч. в 547 к. з. ще се проведат лекции и упражнения по "Финансова Математика" за спец.БМ 2-ри курс, при проф. д-р Андрей Захариев (вместо 10.11.2015 г.).

На 03.12.2015 г. (четвъртък) от 09:00 до 11:45 в 531 к.з. и 532 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Увод в ИТ" за спец. СТД 1 к при доц. Е. Ангелова (вместо 01.12.2015 г.).

На 25.11.2015 г. (сряда) от 08:30 до 09:15 в 424 ауд. и 02.12.2015 (сряда) от 08:30 до 09:15 в 546 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Увод в ИТ" за спец. БИТ 1 к. при доц. Е. Ангелова (вместо 04.11.2015 г.).

На 16.11.2015 г. (понеделник) и 30.11.2015 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 441 с. з. ще се проведат съответно лекции и упражнения по "Комплексен анализ" за спец. Математика 3-ти курс при доц. д-р Теменужка Пенева (вместо 10.11.2015 г. и 12.11.2015 г.).

На 17.11.2015 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 534 к. з. ще се проведат лабораторни упражнения по „Оптимизационни модели в икономиката” за спец.БИТ 4-ти курс, IIа гр., при гл. ас. д-р Христина Кулина (вместо 12.11.2015 г.).

На 19.11.2015 г. (четвъртък) от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 533 к. з. ще се проведат лабораторни упражнения по „Оптимизационни модели в икономиката” за спец.БИТ 4-ти курс, Iа гр., при гл. ас. д-р Христина Кулина (вместо 10.11.2015 г.).

На 19.11.2015 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 433 к. з. ще се проведат лабораторни упражнения по „Оптимизационни модели в икономиката” за спец.БИТ 4-ти курс, IIб гр., при гл. ас. д-р Христина Кулина (вместо 12.11.2015 г.).

На 19.11.2015 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 433 к. з. ще се проведат лабораторни упражнения по „Оптимизационни модели в икономиката” за спец.БИТ 4-ти курс, Iб гр., при гл. ас. д-р Христина Кулина (вместо 10.11.2015 г.).

На 03.12.2015 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 17:00 ч. във 2 аула ще се проведат извънредни лекции по „Оптимизационни модели в икономиката” за спец.БИТ 4-ти курс, при гл. ас. д-р Христина Кулина (вместо 11.11.2015 г.).

На 30.11.2015 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 17:45 ч. в 232 с. з. ще се проведат упражнения по „Математически основи на макроикономиката” за спец. БМ 3-ти курс при гл. ас. д-р Асен Христов (вместо 12.11.2015 г.).

На 19.11.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. до 16:45 ч. в 534 к.з. ще се проведат упражнения по „Алгоритми и структури от данни” за спец. МИ 2-ри курс при ас. Кирил Иванов (вместо 12.11.2015 г.).

На 17.11.2015 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 541 к.з. ще се проведат упражнения по „Алгоритми и структури от данни” за спец. ИТМОМ 2-ри курс при ас. Кирил Иванов (вместо 11.11.2015 г.).

На 18.11.2015 г. (сряда) и 25.11.2015 г. (сряда) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 434 к.з. ще се проведат лекции по „Приложна математика I” за спец. СТД 2-ри курс при доц. д-р Боян Златанов.

На 18.11.2015 г. (сряда) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 532 к.з. ще се проведат упражнения по "Събитийно програмиране" за специалност "Математика и информатика", IV курс, при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 11.11.2015 г.).

На 30.11.2015 г. (понеделник) от 16:00 до 18:45 в 531 к. з. ще се проведат лекции по „Математическа статистика” за спец. БМ 3-ти курс при доц. д-р Веска Нончева (вместо 11.11.2015 г.).

На 09.11.2015 г. (понеделник) от 9.30 ч. до 11.45 ч. в 435 с. з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "ЛААГ", за I курс, 3-та група, при гл. ас. д-р Ива Докузова.

На 26.11.2015 г. (четвъртък) от 11:00 до 18:30 в 434 к. з. ще се проведат упражненията по „Приложна математика I” за спец. СТД 2-ри курс при гл. ас. д-р Слав Чолаков за следните групи 4б (11:00-12:30), 4а (12:45-14:15), 3а (14:30-16:00) и 3б (17:00-18:30).

На 19.11.2015 г. (четвъртък) от 11:00 до 17:45 в 434 к. з. ще се проведат упражненията по „Приложна математика I” за спец. СТД 2-ри курс при гл. ас. д-р Слав Чолаков за следните групи 1а (11:00-12:30), 1б (12:45-14:15), 2а (14:30-16:00) и 2б (16:15-17:45).

На 12.11.2015 г. (четвъртък) от 14:30 до 19:30 в 546 к. з. ще се проведат упражненията по „Компютърни числени методи” за спец. И 4-ти курс при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо 11.11.2015 г.).

На 09.11.2015 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 432 к.з. ще се проведат упражненията по „Интегриран практикум по информатика”, за специалност „Математика и информатика“, IV курс при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 10.11.2015 г.)

На 09.11.2015 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 432 к.з. ще се проведат упражненията по „Увод в информационните технологии”, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 3а подгрупа при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 11.11.2015 г.)

Занятията по английски език на 05 и 06 ноември 2015 г. (четвъртък и петък) на студентите от сп. БИТ и сп. СТД при ас. Кирина Бойкова се отлагат за по-късна дата.

На 09.11.2015 г. (понеделник), лекциите по „Компютърни мрежи и комуникации” при доц. д-р Иван Ганчев ще се проведат от 13:30 до 16:00 ч. в 422 ауд., вместо от 16:15 ч. в 446 к.з.

На 19.11.2015 г. (четвъртък) от 15.15 ч. ще се проведат извънредни лекции по МО за спец.ПМ 4к. при доц. Дойчин Бoяджиев (вместо 9.11.2015 г.).

На 12.11.2015 г. (четвъртък) от 9:15 до 12:30 в 441 с.з. ще се проведат изеънредни лекции по "Математически анализ 3" за спец. Математика редовно 2 курс при проф. дмн Петко Пройнов. (вместо на 10.11.2015)

На 12.11.2015 г. (четвъртък) от 12:45 до 16:00 в 441 с.з. ще се проведат изеънредни упражнения по "Математически анализ 3" за спец. Математика редовно 2 курс при докт Мария Василева. (вместо на 10.11.2015)

На 06.11.2015 г. (петък) от 13:30 до 18:30 в 546 к.з. ще се проведат контролни по "ВКН" за спец. Информатика редовно 1курс - б подгрупи и БИТ редовно 1курс -б подгри при К. Иванов.

На 06.11.2015 г. (петък) от 14:30 до 17:00 ще се проведат упръжнения по "ВКН" за спец. информатика редовно 1ви курс - 3б при К. Иванов в 546 к.з. (вместо в 534).

На 10.11.2015 г. (вторник) от 11:00 до 13:30 в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по "Увод в ИТ" за спец. СТД 1 к при доц. Е. Ангелова (вместо 27.10.2015 г.).

На 19.10.2015 г. (понеделник) от 11:00 до 13:30 в 432 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Английски език" за спец. БИТ 1к. при ас. Деница Шаркова (вместо 8.10.2015 г.).

На 20.10.2015 г. (вторник) от 11:45 до 15:15 в 541 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Английски език" за спец. БИТ 1к. при ас. Деница Шаркова (вместо 8.10.2015 г.).

На 22.10.2015 г. (четвъртък) от 08:15 до 11:45 в 531 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Английски език" за спец. СТД 1к. при ас. Деница Шаркова (вместо 9.10.2015 г.).

На 22.10.2015 г. (четвъртък) от 12:45 до 14:15 в 2 аула ще се проведат извънредни лекции по "Уеб програмиране" за спец. Инф. 2к. при доц. д-р Елена Сомова (вместо 7.10.2015 г.).  

На 22.10.2015 г. (четвъртък) от 14:30 до 17:00 в 2 аула ще се проведат извънредни лекции по "АСД" за спец.МИ и ИТМОМ 2к. при доц. д-р Елена Сомова (вместо 7.10.2015 г.).

На 27.10.2015 г. (вторник) от 16:00 до 18:30 в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по "Разпределени приложения" за спец. Информатика, 3 к. ред. при проф. д-р Антон Илиев (вместо 10.11.2015 г.).

На 28.10.2015 г. (сряда) от 8:10 до 10:00 в 546 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране с .Net" за спец. БИТ 2к, 3а гр. при гл. ас. д-р Тодорка Глушкова (вместо 20.10.2015 г.)

На 28.10.2015 г. (сряда) от 10:00 до 11:45 в 546 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране с .Net" за спец. БИТ 2к, 3б гр. при гл. ас. д-р Тодорка Глушкова (вместо 20.10.2015 г.)

На 29.10.2015 г. (четвъртък) от 08:15 до 11:45 в 531 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Английски език" за спец. СТД 1к. при ас. Деница Шаркова (вместо 9.10.2015 г.).

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ