Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Теми на дипломни работи на завършващите (октомври 2015)
Математика
НЕЖЛЯ МЕТИН ОСМАН 1101051003 Сходимост на итерационния метод на Танабе за едновременна апроксимация на корени на полиноми гл. ас. д-р Слав Чолаков
АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ ДЕМИРОВ 1101051005 Математически модели на монопола и монополистичната конкуренция гл. ас. д-р Асен Христов
ЦВЕТАНКА ЕМИЛОВА МИЛЕВА 1101051006 Полулокална сходимост на итерационния метод на Ерлих за едновременна апроксимация на нули на полиноми гл. ас. д-р Слав Чолаков
       
Приложна математика
ДАНИЕЛА ТЕНЧЕВА ХРИСТОВА 701391007 Структурни константи на асоциативни алгебри ас. Йордан Епитропов
КАТЕРИНА АНГЕЛОВА ЦИРОВА 1401391005 Стандартни разпределения и техни приложения в статистиката гл. ас. д-р Петър Копанов
       
Приложна математика 1 год. маг.
ВИОЛЕТА ЕФТИМОВА МУСЕРОВА 1401397002 Теория на игрите с приложение в училищния курс на обучение проф. д.м.н. Снежана Христова
       
Информатика  задочно
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ 801262036 Създаване на програмируем логически контролер гл. ас. д-р Светослав Енков
КОСТАДИН РУМЕНОВ МАНДУЛОВ 1001262019 Уеб-базирана система за управление на киносалони проф. д-р Антон Илиев
БОРЯНА РАДОСЛАВОВА ДИМОВА 1101262022 Мобилно приложение за метеорологична подготовка за стрелба ас. Йордан Тодоров
НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ ТОПАЛОВ 1201262008 Модул за отчитане на производствени дейности в реално време - надграждане на ERP система MS Dynamics NAV гл.ас. д-р Светослав Енков
       
Информатика  редовно
СВЕТОСЛАВ ИЛИЯНОВ ИВАНОВ 901261010 Уеб сайт за авточасти втора употреба гл. ас. д-р Светослав Енков
НИКОЛА ПЕНЧЕВ НИКОЛОВ 901261108 Приложение за следене на стоки Alpha гл. ас. д-р Светослав Енков
СОФИЯ МИРОСЛАВОВА ПАНОВА 1101261008 Бойни кораби за мобилни устройства гл. ас. д-р Владимир Вълканов
ЙОРДАН ВЕНЕЛИНОВ ХРИСТОЗОВ 1101261039 Реализация на транспортен пъзел с Java 2D гл. ас. д-р Владимир Вълканов
МИРОСЛАВ ВЪЛЧЕВ ГАРИГОВ 1201261049 Web базирана информационна система за подготовка на матура гл. ас. д-р Светослав Енков
ПЕНКА ЛУКОВА КУРШУМОВА 1301261088 Приложение на Scratch-базирани технологии при създаване на учебен курс за смесено обучение по математика за ІІІ клас в учебна среда Moodle гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
       
БИТ задочно
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ 1101562021 Уеб-базирана система за управление на отношенията с клиенти докторант Йордан Енев
       
БИТ редовно
ДРАГОМИР МИТКОВ САЛАБАШЕВ 1001561069 Проектиране на терминална система гл. ас. д-р Кремена Стефанова
ПЛАМЕНА ЗАПРЯНОВА ТОДОРОВА 1101561003 Интерактивно уеб приложение за генериране на онлайн сватбени албуми докторант Мая Стоева
БОНИ ПЕТКОВ БАХЧЕВАНСКИ 1101561007 Мрежова топология на банка доц. д-р Иван Ганчев
ХРИСТО НАНКОВ НАНКОВ 1101561012 Разработка на игри с  Unreal Engine 4 (Графичен дизайн)   доц. д-р Христо Крушков
КРАСИ ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА 1101561013 Реализация на интерактивен фигуратор за онлайн пазаруване докторант Мая Стоева
СТЕФКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА 1101561014 Модел, дизайн и прототип на интерактивен фигуратор за онлайн пазаруване докторант Мая Стоева
СТАЙКО ХРИСТОВ СТАЙКОВ 1101561020 Разработване на уеб базирана система "Магазин за техника" гл. ас. д-р Кремена Стефанова
ЕЛЕНА МИНЧЕВА МИНЧЕВА 1101561033 Мобилно приложение за Android       "БИ Трябвало да го знаеш" гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
ДАНИЕЛ ЛЮБЕНОВ ФОТЕВ 1101561044 Игра за операционна система Андроид ас. Йордан Тодоров
КИРИЛ НИКОЛАЕВ БАРБОВ 1101561050 Разработка на игри с  Unreal Engine 4 (Логика и управление)   доц. д-р Христо Крушков
ПЕТЪР БОРИСОВ ИЛИЕВ 1101561072 Динамичен уеб-сайт на салона за красота "Fashion" гл. ас. д-р Светослав Енков
РАДОСЛАВА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА 1101561076 Управление на качеството и сертификация на софтуерни системи проф. д-р Коста Гъров
ИВАЙЛО ДАНАИЛОВ НАЧЕВ 1101561105 Разработка на фитнес мобилно приложение за Андроид ас. Йордан Тодоров
       
       
СТ  магистри - 1 г. 
ТИХОМИР ИВАНОВ ПОПЧЕВ 1301407042 PlaysiK: Game Tracker Android приложение  за проследяване на потребителското време прекарано в мобилни игри гл. ас. д-р Светослав Енков 
ТЕОФАНА ОЛЕГОВА АНГЕЛОВА 1301407048 Портал за личен бюджет ас. Йордан Тодоров
ВАСИЛ СТОЯНОВ ВЪЛКОВ 1401407015 Мобилно приложение за споделено пътуване ас. Йордан Тодоров
ЯНИЦА ЗДРАВКОВА ЧЕЧКОВА 1401407024 Автоматизиран хотелски софтуер ас. Йордан Тодоров
ВЛАДИСЛАВ ЛЮБЕНОВ АНТОВ 1401407025 Разработка на андроид апликация за фитнес  тренировки ас. Йордан Тодоров
АТАНАС АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ 1401407030 Разработка на Java платформа за електронна търговия към малкия и средния бизнес доц. д-р Анна Малинова
МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА МИШЕВА 1401407034 Персонален вестник ас. Йордан Тодоров
ТЕОДОР ТЕНЕВ МАНОЛОВ 1401407040 Система за управление на съдържанието за онлайн курсове хон. ас. Иван Минов
ШЕНАЙ ХЮСНЮ ХАЛИБРЯМ 1401407045 Система за управление на магазин за мобилни устройства хон. ас. Иван Минов
ПЕТЪР КОСТОВ ЧАКАЛОВ 1401407048 Проектиране и имплементиране на криптирана облачна услуга гл. ас. д-р Светослав Енков 
БОЯН БОГОМИЛОВ КОСТОВ 1401407074 Базова мрежова сигурност във виртуално образователно пространство проф. д-р Станимир Стоянов
       
СТ магистри - 2 г. 
ЖЕЛЯЗКО КОЛЕВ ЧОЛАКОВ 1101417013 Програмен продукт, разпределящ седмичните  поръчки в производствен план гл. ас. д-р Владимир Вълканов
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ 1301417003 Софтуер за администрация на хотели  "Hotlink" гл. ас. д-р Владимир Вълканов
ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ 1301417009 Компютърна система за управление на склад гл. ас. д-р Владимир Вълканов
ДИМИТЪР АСЕНОВ ЯНКОВСКИ 1301417011 Проектиране и изграждане на рамка за информационен портал, удовлетворяващ нуждите на електронните медии докторант Павел Кюркчиев
ЛЮБЛЯНА АТАНАСОВА БЛАГОЕВА 1301417012 Виртуално образователно пространство за смесено обучение проф. д-р Станимир Стоянов
НЕДЯЛКО РОСЕНОВ СТАЙКОВ 1301417016 Магазин за спортни стоки гл. ас. д-р Владимир Вълканов
ЛЮБОМИР  АЛЕКСЕЕВ  МИТКОВ 1301417018 Специализирана социална мрежа за рибари ас. д-р Емил Дойчев
ДЕЯН АТАНАСОВ НИКОЛОВ 1301417019 Уеб базирана система за дистанционно обучение гл. ас. д-р Владимир Вълканов
ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ТОСЕВА 1301417022 Проектиране и реализация на система "умен дом" хон. ас. Иван Минов
ИВАН ЙОРДАНОВ БИНЕВ 1301417023 Разработка на Андроид приложение за готварски рецепти ас. Йордан Тодоров
ИВАН ВАСИЛЕВ СЪБЕВ 1301417029 Разработка на десктоп приложение за поддръжка на асансьори ас. Йордан Тодоров
КРИСТИЯН  ИВАНОВ  БОГДАНОВ 1301417030 Самообучение по английски език гл. ас. д-р Владимир Вълканов
КАТЕРИНА  ПЕШЕВА  ПЕТРОВА-ВИТАНОВА 1301417032 Софтуерно приложение за изготвяне на Интрастат декларации ас. Йордан Тодоров
СЛАВЕЯ ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА 1301417033 Web базирана система за автоматизация на спедиторска дейност ас. Йордан Тодоров
СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТАВРАКЕВ 1301417042 Интегриране на iBeacons в  eCommerce платформа ас. Йордан Тодоров
ЕМИНЕ БАСРИ  НЕДЖИП 1301417045 Уеб базирана система за дистанционно измерване на температура и влага и управление на уредите в дома хон. ас. Иван Минов
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 1301417047 Графична потребителска среда за достъп до система  за управление на QTI електронно тестово съдържание Константина Граматова
       
БИАЕ  – 1г. магистри
ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА БАЛАБАНОВА 1301427004 Внедряване на стратегически аутсорсинг в ИТ услугите на българските фирми доц. д-р Тодорка Терзиева
ИВАЙЛО ТОДОРОВ ЦАНЕВ 1401427002 Софтуерна реализация на система за авто-ремонтни дейности и обслужване д-р Вилислав Радев
НИНА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА 1401427022 Информационни системи, използвани от лекарите по дентална медицина гл. ас. д-р Иван Димитров
ХАСАН ШЮКРЮ ГЮЛЮСТАН 1401427025 Мобилна резервационна система гл. ас. д-р Светослав Енков
ЙОРДАНКА СТОЙКОВА ТАНОВА 1401427028 Тестване функционалността на мобилни приложения гл. ас. д-р Светослав Енков
       
ОИИТУ -2 г
ЛЮБОМИР ПЛАМЕНОВ  ГРЪНЧАРОВ 1201457014 Методически аспекти на изучаването на глобални системи за позициониране в българското училище проф. д-р Коста Гъров
       
Математика и информатика редовно      

МАРИЯ ВИХРЕНОВА САРАФОВА

0518026

Интерактивни методи за обучение по математика и информатика

проф. д-р Коста Гъров

ИВАНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

0701181001

Приложение на GeoGebra в училищния курс по анализ

проф. д-р Коста Гъров

РИДВАН ХАСАНОВ КОЙНАРОВ

0901181085

Създаване на уеб сайт в училище

проф. д-р Коста Гъров

МЕХМЕД ИСМАИЛ АЛИОСМАН

1101181006

Изучаване и приложение на JavaScript в обучението по информационни технологии

проф. д-р Коста Гъров

МАРИЯ ВЪЛЕВА РУСКОВА

1101181007

Планиране, проектиране и графичен дизайн на уеб сайт. Сигурност в уеб обучението по информационни технологии в училище.

проф. д-р Коста Гъров

МАРТИН РАДОСЛАВОВ НИКОЛОВ

1101181008

Изучаване на основните етапи за изграждане на софтуерни приложения в средното училище

проф. д-р Коста Гъров

ТОМА ДИМИТРОВ ТУЛЕВ

1101181014

Компютърни технологии в образованието

проф. д-р Коста Гъров

АЛЕКСАНДЪР БИСЕРОВ АЛЕКСАНДРОВ

1101181016

Създаване и оптимизиране на текстови файлове и електронни таблици

проф. д-р Коста Гъров

НЕНКО ТАНЧЕВ БЕРБЕРОВ

1101181023

Компютърна защита

проф. д-р Коста Гъров

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ САМУИЛОВ

1101181029

Точки върху окръжност

проф. д-р Пенка Рангелова

ЕМИЛ  ТОДОРОВ ЙОНЧЕВ

1401181036

Практически аспекти на компютърната графика в преподаването по информационни технологии в училище

проф. д-р Коста Гъров

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ