Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Катедрени съвети 2015-2016 г.
Катедра "Софтуерни технологии" - катедрен съвет 11.05.2017 г.

На 11.05.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа в 544 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Приемане на учебни програми.
 2. Разни.

 

04.05.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

 

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 19.09.2016
На 19.09.2016 г. (понеделник) от 13:00 часа в 235. с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Научни.
 3. Други.
12.09.2016 г.  Ръководител катедра: проф. д-р Манчо Манев

 

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 04.07.2016
На 4.07.2016 г. (понеделник) от 10:00 часа в каб. 239 ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Други.
27.06.2016 г.  Ръководител катедра: проф. д-р Манчо Манев

 

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 29.06.2016 г.
На 29.06.2016 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Отчет на изпълнението на часовете за 2015/2016 г.
 2. Преглед на часовете за задочно обучение за 2016/2017 г.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
22.06.2016 г.  Ръководител катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

 

Катедра "Компютърни системи" - катедрен съвет 16.06.2016 г.

На 16.06.2016 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1. Докторанти
2. Разни.

10.06.2016 г.  Ръководител катедра: проф. д-р Ст. Стоянов

 

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 25.05.2016

На 25.05.2016 г., от 10 часа в каб. 437 в Нова сграда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
1. Избираеми дисциплини.
2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.


Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

 

Катедра "Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 27.04.2016 г.
Катедра ПММ свиква катедрен съвет в сряда, 27 април от 12 часа.
Дневен ред:
1. Предложение за жури и конспект за конкурса за главен асистент към катедрата.
2. Предварително разпределение на часовете за следващата учебна година.
3. Разни

Ръководител катедра: Дойчин Бояджиев

 

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 26.04.2016

На 26.04.2016 г., от 12.30 часа в каб. 361 в Ректорат ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.


 Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

 

Катедра "Софтуерни технологии" - катедрен съвет 26.04.2016 г.

На 26.04.2016 г. (вторник) от 12:00 часа в 544 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предварително разпределение на часовете за 2016/2017 уч. г.
 2. Предложение за състав на научно жури за конкурса за академичната длъжност „професор“ към катедрата.
 3. Докторанти.
 4. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
19.04.2016 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

 

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 26.04.2016 г.

На 26.04.2016 г. (вторник) от 13:30 часа в 441 с. з. Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:
1. Разпределение на часовете за учебната 2016/2017 година.
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

18.04.2016 г. Р-л катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 25.04.2016
На 25.04.2016 г. (понеделник) от 11:00 часа в 236. с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Предварително разпределение на часовете за 2016/17 уч. г.
 2. Други.
18.04.2016 Ръководител катедра: проф. д-р Манчо Манев

 

Катедра "Компютърни системи" - катедрен съвет 22.04.2016 г.

На 22.04.2016 г. (петък) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1. Предварително обсъждане на проект на дисертационен труд за ОНС „Доктор“ на Пеньо Георгиев.
2. Разни.

15.04.2016 г.  Ръководител катедра: проф. д-р Ст. Стоянов

 

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 21.04.2016 г.
На 21.04.2016 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

1. Предварително обсъждане на разпределението на часовете за уч. 2016/2017 година.
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
14.04.2016 г.  Ръководител катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

 

Катедра "Софтуерни технологии" - катедрен съвет 29.03.2016
На 29.03.2016 г. (вторник) от 11:00 часа в 544 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:
 1. Преглед на часовете за пролетен триместър на 2015/16 уч. година.
 2. Предложение за обявяване на конкурс за академична длъжност.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
22.03.2016 г.  Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

 

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 25.03.2016
На 25.03.2016 г., от 12.30 часа в каб. 361 в Ректорат ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

        1. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”.
       2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
22.03.2016 г.  Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

 

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 16.03.2016 г.
На 16.03.2016 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
08.03.2016 г.  Ръководител катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

 

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - разширен катедрен съвет 15.03.2016 г.

На 15.03.2016 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателна зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:   

1. Процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на Зара Георгиева Данаилова-Стойнова. (от 11:00 часа)      
2. Процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на Христо Тошков Христов. (от 11:45 часа)  
3. Докторанти.    
4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

08.03.2016 г.  Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

 

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 16.03.2016 г.

На 16.03.2016 г. (сряда) от 11 часа в 441 с. з. Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:
1. Докторанти.
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

07.03.2016 г. Р-л катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 10.03.2016
На 10.03.2016 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
   1. Предварително обсъждане на проект на дисертационен труд за ОНС „Доктор“ на Христо Манев.
   2. Други.

02.03.2016 г. Ръководител катедра: проф. д-р Манчо Манев

 

Катедра "Компютърни системи" - катедрен съвет 10.03.2016 г.
На 10.03.2016 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Заседателна зала  на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Компютърни системи" при следния дневен ред:
    1. Докторанти.
    2. Разни.  
 
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
02.03.2016 г. Ръководител катедра: проф. д-р Ст. Стоянов

 

Катедра "Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 09.03.2016

На 9 март 2016 г. в Заседателна зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет/разширен катедрен съвет на катедра ПММ в при дневен ред:


От 13 часа - присъстват членовете на катедрата и докторантите към катедрата:
1. Докторанти (годишни отчети, прекъсване и приемане на индивидуален план за обучение)
2. Изпитна сесия
3. Разни

От 14 часа - в разширен състав
4. Предварително обсъждане на дисертационния труд на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева за присъждане на научна степен „доктор на науките“, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката, на тема: „Аналитични, статистически и интелигентни методи за моделиране“.


Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

 

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 26.02.2016

На 26.02.2016 г., от 12.30 часа в каб. 361 в Ректорат ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
1. Докторанти.
2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.


Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

 

Катедра "Математически анализ" - разширен катедрен съвет 19.02.2016 г.

На 19.02.2016 г. (петък) от 11:00 часа в Заседателна зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

1. Предварително обсъждане на проект на дисертационен труд за ОНС „Доктор“ на Любомир Петров
Георгиев.
2. Разни

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.02.2016, гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 18.02.2016

На 18.02.2016 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Други.

10.02.2016  Ръководител катедра: проф. д-р Манчо Манев

 

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 16.02.2016 г.
На 16.02.2016 г. (вторник) от 12:00 часа в 241 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
1. Докторанти.
2. Разни.
  
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
09.02.2016 г.  Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

 

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 4.02.2016

На 4.02.2016 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

1. Учебни.
2. Докторанти.
3. Други.

30.01.2016  Ръководител катедра: проф. д-р Манчо Манев

 

Катедра "Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 03.02.2016 г.

На 3 февруари от 12.30 часа ще се проведе катедрен съвет на катедра ПММ при следния дневен ред:


1. Обсъждане и избор на дата и предложение за членове на разширен катедрен съвет за разкриване на процедура за защита на дисертационен труд  за присъждане на научната степен "доктор на науките" на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.
2. Обсъждане на предложение за обяваване на конкурс за главен асистент към катедрата с евентуален кандидат ас. д-р Атанас Иванов.
3. Разни


Присъствието на щатните членове на катедрата е задължително.

25.01.2016 г. Р-л катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

 

Катедра "Компютърни технологии" - катедрен съвет 27.01.2016 г.

На 27.01.2016 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии” при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

19.01.2016 г. Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

 

Катедра "Софтуерни технологии" - катедрен съвет 27.01.2016 г.
На 27.01.2016 г. (сряда) от 11:00 часа в 544 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:
1. Учебни
2. Избираеми дисциплини.
3. Разни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
20.01.2016 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

 

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 26.01.2016 г.
На 26.01.2016 г. (вторник) от 12:00 часа в 241 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
    1. Докторанти.
    2. Разни.
   
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
19.01.2016 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

 

Катедра "Компютърни системи" - катедрен съвет 22.01.2"Софтуерни016 г.
На 22.01.2016 г. (петък) от 11:00 часа в Заседателна зала  на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Компютърни системи" при следния дневен ред:
    1. Докторанти.
    2. Разни.  
 
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
15.01.2016 г. Ръководител катедра: проф. д-р Ст. Стоянов

 

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 26.01.2016

На 26.01.2016 г. (вторник) от 13:00 часа в 441 с. з. на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:
1.    Докторанти
2.    Избираеми дисциплини
3.    Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

18.01.2016, гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 22.01.2016

На 22.01.2016 г., от 14 часа в каб. 437 в Нова сграда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
1. Докторанти.
2. Избираеми дисциплини.
3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.


Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

 

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 08.01.2016

На 08.01.2016 г., от 14 часа в каб. 361 в Ректората ще се проведе катедрен съвет на 
катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
1. Докторанти.
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.


Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

 

Катедра "Математически анализ" - разширен катедрен съвет 15.01.2016 г.

На 15.01.2016 г. (петък) от 11:00 часа в Заседателна зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

1. Предварително обсъждане на проект на дисертационен труд за ОНС „Доктор“ на Мария Тонкова Василева.
2. Разни

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

18.12.2015, гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 07.12.2015 г.

На 07.12.2015 г. (понеделник) от 13:00 часа в 441 с. з. на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:
1.    Годишен отчет на докторант Мария Тонкова Василева
2.    Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд на ОНС "Доктор".
3.    Разни.


Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

27.11.2015, гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 

Катедра "Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 02.12.2015 г.
На 2 декември от 12 часа ще се проведе катедрен съвет на катедра ПММ при дневен ред:
1. Изпитна сесия за А и часове през Б триместър на учебната 2015/16 г.
2. Предложение за жури за конкурса за доцент към катедрата.
3. Разни
17.11.2015, гр. Пловдив
Ръководител катедра: Дойчин Бояджиев

 

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 25.11.2015 г.

На 25.11.2015 г. (сряда) от 12:00 часа в 441 с. з. на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:
1.    Докторанти
2.    Разни.


Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

17.11.2015, гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 24.11.2015
На 24.11.2015 г. (вторник) от 13:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе Катедрен съвет №38 при следния дневен ред:
1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Нели Керанова.
2. Други.
17.11.2015 г., гр. Пловдив Ръководител катедра: проф. д-р Манчо Манев

 

Катедра "Компютърни системи" - катедрен съвет 18.11.2015 г.
На 18.11.2015 г. (сряда) от 11:00 часа в 546 к.з. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Компютърни системи" при следния дневен ред:
    1. Отчет на ръководителя на катедрата
    2. Избор на ръководител катедра. 
    3. Разни.  
 
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
12.11.2015 г. Ръководител катедра: проф. д-р Ст. Стоянов

 

Катедра "Компютърни технологии" - катедрен съвет 18.11.2015 г.

На 18.11.2015 г. (сряда), от 11:00 ч. в Заседателната зала на Нова сграда (бул. "България" 236) на ПУ "Паисий Хилендарски" ще се проведе катедрен съвет на катедра "Компютърни технологии" при следния дневен ред:
1. Избор на ръководител катедра.
2. Докторанти.
3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

09.11.2015 г.
Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

 

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 19.11.2015
На 19.11.2015 г., от 15 часа в каб. 361 в Ректората ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
1. Избор на ръководител катедра.
2. Докторанти.
3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

 

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 17.11.2015
На 17.11.2015 г. (вторник) от 13:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе Катедрен съвет №37 при следния дневен ред:
1. Обсъждане на проекта за дисертационен труд на Димитър Разпопов.
2. Други.
09.11.2015 г. Ръководител катедра: проф. д-р Манчо Манев

 

Катедра "Софтуерни технологии" - катедрен съвет 16.11.2015 г.
На 16.11.2015 г. (понеделник) от 11:00 часа в 541 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:
    1. Избор на ръководител катедра.
    2. Разни. 
 
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
09.11.2015 г. Ръководител катедра: доц. д-р Владимир Шкуртов

 

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 17.11.2015 г.
На 17.11.2015 г. (вторник) от 13:00 часа в 241 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
    1. Избор на ръководител катедра.
    2. Докторанти. 
    3. Разни. 
 
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
09.11.2015 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

 

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 13.11.2015 г.

На 13.11.2015 г. (петък) от 16 часа в заседателна зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:
1.    Избор на ръководител катедра.
2.    Разни.


Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

04.11.2015, гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 

Катедра "ПММ" – катедрен съвет 10.11.2015
На 10.11.2015 г. (вторник) от 14:00 часа  ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
1. Избор на ръководител катедра.
2. Други.
2.11.2015 Ръководител катедра:доц. Дойчин Бояджиев

 

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 9.11.2015
На 9.11.2015 г. (понеделник) от 12:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе Катедрен съвет №36 при следния дневен ред:
1. Избор на ръководител катедра.
2. Други.
2.11.2015 Ръководител катедра: проф. д-р Манчо Манев

 

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 10.11.2015

На 10.11.2015 г., от 14.30 часа в конгресната зала на х-л Аугуста, гр. Хисаря ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
1. Избор на ръководител катедра.
2. Докторанти.
3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

29.10.2015
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

 

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 02.11.2015

На 02.11.2015 г., от 12 часа в каб. 437 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
1. Докторанти.
2. Избираеми дисциплини
3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

29.10.2015
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

 

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 4.11.2015
На 4.11.2015 г. (сряда) от 12:30 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе Катедрен съвет №35 при следния дневен ред:
1. Учебни.
2. Докторанти.
3. Други.
28.10.2015
Ръководител катедра: проф. д-р Манчо Манев

 

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 02.11.2015 г.

На 02.11.2015 г. (понеделник) от 12 часа в 441 с. з. Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:
1.    Хонорувани.
2.    Докторанти.
3.    Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

23.10.2015, гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 19.10.2015

На 19.10.2015 г., от 12.00 часа в каб. 437 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
1. Докторанти.
2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

16.10.2015, гр. Пловдив Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

 

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 25.09.2015
На 25.09.2015 г. (петък) от 14:00 часа (след Откриването на учебната година във ФМИ) в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе Катедрен съвет №34 при следния дневен ред:
1. Учебни.
2. Други.

16.09.2015, гр. Пловдив Ръководител катедра: проф. д-р Манчо Манев
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ