Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационния труд на Стефан Божков

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Факултет по математика и информатика, Катедра „Алгебра и геометрия”

 

ПОКАНА

 

на 24.09.2015 г. от 13:00 ч.

в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“

ще се проведе

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

 

на дисертационен труд

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

на тема:

 

„Математични методи за изследване на електромагнитни взаимодействия между тела, имащи център на симетрия“

 

автор: Стефан Илиев Божков

 

Научен ръководител: доц. д-р Кирил Христов Коликов

 

Научно жури:

доц. д-р Кирил Христов Коликов – ПУ „Паисий Хилендарски”;

проф. дмн Тодор Желязков Моллов – ПУ „Паисий Хилендарски”;

проф. д-р Иван Димитров Трендафилов – ТУ, София;

проф. д-р Николай Лазаров Манев – ВСУ „Любен Каравелов”, София;

проф. д-р Иван Неделчев Панчев – Университет по Хранителни Технологии, Пловдив.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ