Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Разпределение по зали на 02.07.2015 г. за защита на дипломна работа, спец. БИАЕ, ОИИТУ, ОИИТНУ, ОИТП

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – защити на дипломни работи по специалности: „Бизнес информатика с английски език“; Обучение по информатика и информационни технологии в училище“; „Обучение по информационни технологии в началното училище“; ,,Обучение по информационни технологии в прогимназията “ (за ОКС „Магистър“)

ДАТА: 02.07.2015 г.
ЗАЛА: 534
к. з. 

 

КОМИСИЯ: доц.д-р Христо Крушков, проф. д-р Андрей Захариев, проф. д‑р Николай Кюркчиев, гл.ас.д-р Иван Шотлеков, гл.ас.д-р Иван Димитров 

 

ДИПЛОМАНТИ: 

 1. АЙСЕЛ БАСРИЕВА МУСТАФОВА, Защита на потребителите на електронната търговия в България и Европейския съюз 
 2. БАШАР  НАСЕР, Модул за интегриране и обработка на документи
 3. АЛЕКСАНДРИНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА, Софтуерни приложения, използвани от преводачески агенции    
 4. ДЕСИСЛАВА ЗДРАВКОВА КОЛЕВА, Софтуерни приложения, използвани при лекарски практики                         
 5. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОНЕВ, Разширение на мобилно приложение за прием на поръчки ТТО Mobile 2.0               
 6. РАДОСЛАВА САШКОВА ТЕРЗИЕВА, Устойчивост, функции на Ляпунов и диференчни уравнения                  
 7. МАРИЯ ИВАНОВА ТАНЧЕВА, Софтуерни приложения, използвани в общинската администрация          
 8. ДИМИТЪР ИВАНОВ  СОТИРОВ, Проектиране и изграждане на уеб базирана система за финансов мениджмънт на фирма  
 9. НЕДЯЛКА  АНДОНОВА  МАРГАРИТОВА , Големите инвестиционни проекти в община Смолян и Европейските фондове      
 10. ИВАН АТАНАСОВ ТЕРЗИЙСКИ,  „Електронна търговия. Мобилни устройства в електронната търговия“                
 11. СОНЯ КИРИЛОВА ЗАИМОВА,  „Използване на Google приложения в бизнеса“
 12. ИВЕЛИНА МИТЕВА ПИПОНКОВА, „Аутсорсинг стратегии - същност и реализация“

 

ЗАЛА: 535 к. з.

КОМИСИЯ: проф. д-р Коста Гъров, гл. ас.д-р Тодорка Терзиева, гл. ас.д-р Александър Пенев  

 

ДИПЛОМАНТИ:

 1. РАДОСТИНА МИНЧЕВА МАДЖУРОВА, „Използване на графичен софтуер в рекламата“
 2. ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВ, „Онлайн платформи за работа с приложения за мобилни устройства“     
 3. ТЕОДОРА  ИВАНОВА ИВАНОВА, „Мобилни ERP и cloud системи“
 4. ИДРИС МУСТАФА ПАШАЛИЕВ, „Изучаване и използване на компютърни мрежи в българското училище“       
 5. ДЕСИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА ВИДОЛОВА, „Дидактически тестове по темата "Компютърна текстообработка" в обучението по Информа­ционни технологии в 5. и 6. клас на българските училища“  
 6. ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ, „Система за видеонаблюдение в училище“
 7. МИЛЕНА ПАНЧЕВА БЕЛЕВА, „Един методически подход за преподаване на компютърна графика“
 8. ЕМИНЕ АЛИ МЕХМЕД, „Един подход за преподаване на електронни таблици в училище“     
 9. ДИМИТЪР ИВАНОВ НАЧЕВ, „Компютърна програма за изчисление на стойностите на елементарни и специални трансцедентни функции“
 10. МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ ЗДРАВКОВ, „Антивирусни програми и защитни стени изучавани в училището“
 11. МЕХМЕД САЛИХОВ КУНГЬОВ, „Изучаване на системи за глобално позициониране в профилираната подготовка по Информационни технологии“     
 12. ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА, „Основи на програмирането със С#“
 13. МАРИЯ ХРИСТОВА КРЪСТЕВА, „Изучаване на компютърна текстообработка в училище“
 14. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА, „Интерактивни бели дъски и презентации при осъществяване на интердисциплинарно обучение в седми клас“  
 15. КИРИЛ АНДРЕЕВ КИРИЛОВ, „Програмиране в Интернет с HTML в училище“
 16. МАРЧЕЛИНА НИКОЛАЕВА ТЕОДОСИЕВА, „Сравнителен анализ на обучението по електронни таблици в училище“

 

ЗАЛА: 536 к. з.

КОМИСИЯ: доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д‑р Генчо Стоицов 

 

ДИПЛОМАНТИ:

 1. СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КАРЪКОВА, “Професионално електронно портфолио”
 2. ЛАРИСА ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА, “Мултимедийните презентации в обучението по предмета "Човекът и обществото" в трети клас”
 3. КРАСИМИРА БОРИСОВА ГИЦОВА, “Сайт на Основно училище "Васил Левски " - с. Триводици”
 4. СВЕТЛАНА БОРИСЛАВОВА  ПЕТКОВА, “Мултимедийните презентации в обучението по предмета "Български език" във втори клас”
 5. СИЛВИЯ СЛАВЧЕВА ПЕНОВА, “Информационните технологии в обучението по предмета "Физическо възпитание и спорт" в шести клас”
 6. СЕВДИЕ САБРИ ХАЛИБРЯМ, “Мултимедийните презентации по предмета "Български език и литература" в шести клас”
 7. ЕЛЕНА ПЕТРОВА ДУКИНСКА, “Мултимедийните презентации в обучението по предмета "Български език и литература" в пети клас”
 8. ПЛАМЕН ПАВЛОВ ПАЧЕЛИЕВ, “Приложение на информационните технологии в обучението по "История и цивилизация" в шести клас”
 9. МАЯ КОСТАДИНОВА ГАЙДАРОВА, “Приложение на информационните технологии в обучението по география и икономика в седми клас”
 10. МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЛИЧКОВА, “Мултимедийните презентации в обучението  по предмета "Физика " в седми клас”
 11. ТЮРКЯН МЮМЮН САЛИ, “Мултимедийните презентации в обучението по български език и литература в седми клас”
 12. КРАСИАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА, „Преподаване на основи на програмирането на  интернет страници  в средното училище“
 13. АТАНАС ВИКТОРОВ БАСМАДЖИЕВ, „Интерактивни бели дъски и приложението им в обучението по математика и информационни технологии“
 14. ЕЛЕНА  ИВАНОВА ПАРОВА, „Видео и звукова информация в обучението по информационни технологии„

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ