Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Разпределение по зали на 01.07.2015 г. за защита на дипломна работа, спец.: БИТ-бакалаври

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
СПЕЦИАЛНОСТ: БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – БАКАЛАВРИ
ДАТА: 01.07.2014 г.

ЗАЛА: 431 к. з.

1.

ЛЮДМИЛА САШЕВА ЛАЗАРОВА

Професионален дизайн и реклама в бизнеса

2.

ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ИЛКОВА

Системи за разработка на електронни магазини

3.

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ИТОВА

Разработване на информационен портал за стартиране на бизнес

4.

МИЛЕНА МАРИНОВА МОЛЛОВА 

Проектиране на ERP модул за подпомагане работата на екипа за подбор в отдел "Човешки ресурси"

5.

ДОБРИН ГЕОРГИЕВ ТОТЕВ

Уеб базирана система за плануване и организация на Коледен празник

6.

СТОЯН ЛЮДМИЛОВ РЕВОВ

Cheatsheet Factory - реактивно уеб приложение за споделяне на ноу-хау

7.

ДИМИТРИНА ОРФЕЕВА ТОЛЕВА

Уеб-базирана система за провеждане на състезания по информационни технологии

8.

СВЕТОСЛАВ АДРИАНОВ ТЕРЗИЕВ

Приложно-програмен интерфейс (API) на система за провеждане на  състезания по информационни технологии

9.

ЛОРЕТА ЛАТЕВА ПЕХЛИВАНОВА

Разработване на уеб-базирана деловодна система

10.

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

Проектиране и изграждане на уеб сайт с адаптивен дизайн за танцов център

11.

ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ЛУКАЙЧЕВА

Разработване на уеб приложение за кариерни перспективи

12.

ГАЛИНА КОЛЕВА КОЛЕВА

Графичен дизайн и реализация на уеб сайт за КПАТ “Авантюрика”

13.

ГЕРГАНА ТОДОРОВА ЗАПРЯНОВА

Формиране на стратегия за защита на информацията

14.

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КАЛИНОВ

Разработване на игра "Galaxy" за мобилни устройства на Apple

 

ЗАЛА: 432 к. з.

1.

ЛИНДА НАДЕР МАСАРУЕ 

Разработване на сериозна образователна игра чрез UDK

2.

МОНИКА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА 

Мобилно приложение към електронен магазин в платформата Magento

3.

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ 

Едно практическо приложение на теория на портфейлите

4.

ИВАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ 

Софтуерен инструмент за оценка на сигурността на Интернет базирани приложения и сайтове

5.

БЕКИР КЕМАЛОВ ЮСЕИНОВ

#Find – Модулна система за търсене и анализ на текстова информация

6.

ЕМИЛ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

Прилагане на структури при разработване на уебсайт

7.

ТАНЯ ДИМИТРОВА ГАНЧЕВА

Модел, прототип и дизайн на адаптивен, интерактивен инструмент за обучение и тестване по уеб дизайн - MYT

8.

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

Реализация на адаптивен, интерактивен инструмент за обучение и тестване по уеб дизайн – MYT

9.

ВЕНЦИСЛАВ РАЙЧЕВ БОЯДЖИЕВ

Онлайн калкулатор за моторни масла

10.

ДЕНИСЛАВ НАЙДЕНОВ МИХАЙЛОВ

Разработване на система за търсене и предлагане на работа

11.

ИВАН НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ

Откриване на безплатни безжични мрежи чрез циркулация и картографирането им върху карта

12.

ГЕОРГИ ИВАНОВ КЕРЕЗОВ

Система за сформиране на екипи и разработване на софтуерни проекти

13.

ЗЛАТИНА БОГОМИЛОВА СИМОВА

Маркетингов сайт към платформа за управление на пътувания

14.

ДЕНИС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Проектиране и разработка на електронна транспортна борса

 
ЗАЛА:
433 к. з.

1.

НЕЛИ СТОЯНОВА МУЕВСКА 

Интерактивно игрово-базирано обучение по "Човекът и природата" в учебна среда Мудъл

2.

НИЛГЮН ВИЖДАН ИСМАИЛ

Уеб приложение "My Books Store"

3.

МИЛЕНА ИВАНОВА ЧОНОВСКА

Интернет приложение "Съкровищата на България"

4.

МИРОСЛАВ СТОЯНОВ САВОВ

Интернет приложение "България - позната и непозната"

5.

ДУРЖАН СЕВГИН АХМЕД

Мудъл-базиран курс за дистанционно обучение по "Интернет програмиране с HTML 5"

6.

ЮЗЛЕМ ЕРОЛ АХМЕД

Онлайн курс по Adobe Photoshop CS6

7.

ДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ БАЙРЯКОВ

Разработка на уеб приложение за изчисляване на хранителните стойности на храните

8.

МОНИКА БОЖКОВА АТАНАСОВА

Подход за създаване на приложение за електронна търговия

9.

БЕРИН ОКТАЙ ХАЛИБРЯМОВА

Уеб приложение за продажба на ръчно изработени бижута и картини

10.

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ НОВАКОВ

Уеб базирано приложение за електронна търговия

11.

ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ДАНДАРОВА 

Система подпомагаща създаването на групи по качествени характеристики

12.

АНТОНИО РУМЕНОВ ДИМИТРОВ

Разработване на уеб базирана система за търговия с прилежащо Андроид приложение

13.

ДАНИЕЛ ЙОВКОВ ПЕЕВ

Уеб-базирано приложение за управление на склад

14.

РУСИН РОСТИСЛАВОВ НИКОЛОВ

Уеб базирана информационна система за обслужване и сервиз на компютърна техника

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ