Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Теми на дипломни работи на завършващите магистри (юли 2015)
Софтуерни технологии 1 РМ      
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ХИМЧЕВ 1301407005 Социална мрежа за въпроси и отговори ас. Йордан Тодоров
ВАСИЛ ТОДОРОВ КАПИТАНСКИ 1301407014 Разработка на мобилно приложение за Андроид, чрез което се търси и визуализира информация за физически обекти (търговски обекти, обществени сгради, предприятия и др.) ас. Йордан Тодоров
ЯВОР РУСКОВ ШИКОВ 1301407030 Система за следене на електроенергия гл.ас. д-р Никола Вълчанов
ЖЕЛЯН ИВАНОВ ГУГЛЕВ 1401407002 Сървър за отдалечено генериране на Wake On LAN пакети в локалната мрежа с възможност за интеграция в системи за управление на мрежи гл.ас. д-р Генчо Стоицов
ТЕОДОРА ПЕТРОВА ГАРДЖЕВА 1401407003 Разпределено приложение за професионално сътрудничество доц. д-р Николай Павлов
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИРЧЕВ 1401407009 Улесняване на комуникацията с глухи хора - Система споделяща говорна реч като текст в реално време ас. Йордан Тодоров
АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 1401407010 Интерактивна система за изграждане на навици и изпълнение на задачи с игрови елементи ас. Йордан Тодоров
КЛИМЕНТ ВЛАДИМИРОВ МИРЧЕВ 1401407014 Инструмент за анализ и каталогизация на тъканни проби доц. д-р Николай Павлов
КРИСТИНА БОРИСЛАВОВА ДОСЕВА 1401407018 Модул за автоматизиран дневник на потребителски операции доц. д-р Николай Павлов
РАЛИЦА ДАНЧЕВА НИКОЛОВА 1401407019 Софтуер за управление на ресторанти гл.ас. д-р Владимир Вълканов
АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ 1401407020 Софтуерни услуги за прогнозиране на семейно финансово състояние и наследство доц. д-р Николай Павлов
МАРТИН СТОЯНОВ МАНОВ 1401407021 Андроид приложение за изготвяне на фитнес програми у дома  ас. Йордан Тодоров
ЕЛЕНА САШЕВА МЕЧЕВА 1401407022 Уеб базирано представяна на проект за енергийна ефективност на фирма "Еко Консулт Проект" гл.ас. д-р Светослав Енков
ДЕНИСЛАВ ИВЕЛИНОВ ГОСПОДИНОВ 1401407027 Уеб приложение за следене на новини гл.ас. д-р Владимир Вълканов
ЛЮБА АТАНАСОВА ХРИСТОВА 1401407031 Хотелска резервационна система гл.ас. д-р Владимир Вълканов
ЛЮБОМИР ДРАГОМИРОВ ПАТИШАНОВ 1401407032 Уеб-базирано приложение за споделяне на съдържание и реклама във Facebook гл.ас. д-р Светослав Енков
КРЪСТЬО НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ 1401407035 Система за управление на учебни заведения гл.ас. д-р Иван Димитров
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ 1401407037 Виртуална 3 д галерия - програмна част доц. д-р Николай Павлов
ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА НЕДЕЛЧЕВА 1401407038 виртуална 3 д галерия - потребителски интерфейс доц. д-р Николай Павлов
ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ БОГДАНОВ 1401407044 Генериране на документи по шаблон от зададени текстови  фрагменти доц. д-р Николай Павлов
БОЖАНА  ИЛИЕВА ПЛАЧКОВА 1401407047 Мобилно приложение за продажба на злато на консигнация ас. Йордан Тодоров
СПАС ВАЛЕРИЕВ ШОПОВ 1401407049 Игра викторина за устройства с операционна система "Android" гл.ас. д-р Владимир Вълканов
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ 1401407050 Мобилен съветник за диети  "eBalance" за устройства с операционна система "Android" гл.ас. д-р Владимир Вълканов
ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ 1401407054 Уеб базирана общинска административна система гл.ас. д-р Владимир Вълканов
СТОЯН ПЕТЕВ АТАНАСОВ 1401407055 Форекс Социална Мрежа докт. Александър Трайков
ВАНЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА 1401407061 Интерактивно мобилно приложение за проследяване фазите на луната хон. ас. Диляна Тоцева
РАЛИЦА НИКОЛОВА ТАКЕВА 1401407069 Бизнес информационна система обслужваща целия процес по входиране и обработка на запорни съобщения докт. Павел Кюркчиев
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ПУСАЛСКА 1401407070 Уеб-базирана система за планиране, организиране и управление на състезания и конференции докт. Павел Кюркчиев
       
Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 2г. магистри      
МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ ЗДРАВКОВ 1301457001 Антивирусни програми и защитни стени изучавани в училището проф. д-р Коста Гъров
МЕХМЕД САЛИХОВ КУНГЬОВ 1301457002 Изучаване на системи за глобално позициониране в профилираната подготовка по Информационни технологии проф. д-р Коста Гъров
ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА 1301457004 Основи на програмирането със С# проф. д-р Коста Гъров
МАРИЯ ХРИСТОВА КРЪСТЕВА 1301457006 Изучаване на компютърна текстообработка в училище проф. д-р Коста Гъров
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА 1301457007 Интерактивни бели дъски и презентации при осъществяване на интердисциплинарно обучение в седми клас проф. д-р Коста Гъров
КИРИЛ АНДРЕЕВ КИРИЛОВ 1301457008 Програмиране в Интернет с HTML в училище проф. д-р Коста Гъров
МАРЧЕЛИНА НИКОЛАЕВА ТЕОДОСИЕВА 1301457009 Сравнителен анализ на обучението по електронни таблици в училище проф. д-р Коста Гъров
       
Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 1г. магистри      
ИДРИС МУСТАФА ПАШАЛИЕВ 1401447001 Изучаване и използване на компютърни мрежи в българското училище проф. д-р Коста Гъров 
КРАСИАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА 1401447002 Преподаване на основи на програмирането на  интернет страници  в средното училище проф. д-р Коста Гъров 
АТАНАС ВИКТОРОВ БАСМАДЖИЕВ 1401447004 Интерактивни бели дъски и приложението им в обучението по математика и информационни технологии проф. д-р Коста Гъров 
ДЕСИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА ВИДОЛОВА 1401447006 Дидактически тестове по темата "Компютърна текстообработка" в обучението по Информационни технологии в 5. и 6. клас на българските училища проф. д-р Коста Гъров 
ЕЛЕНА  ИВАНОВА ПАРОВА 1401447007 Видео и звукова информация в обучението по информационни технологии проф. д-р Коста Гъров 
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ 1401447008 Система за видеонаблюдение в училище проф. д-р Коста Гъров 
МИЛЕНА ПАНЧЕВА БЕЛЕВА 1401447009 Един методически подход за преподаване на компютърна графика проф. д-р Коста Гъров 
ЕМИНЕ АЛИ МЕХМЕД 1401447010 Един подход за преподаване на електронни таблици в училище проф. д-р Коста Гъров 
       
Софтуерни технологии 2 РМ      
ГАЛЯ  РОСЕНОВА СТОИЛОВА 1301417002 Уеб услуги с Windows Communication Foundation (WCF)  за изготвяне на Интрастат декларация ас. Йордан Тодоров
АСЯ ТОДОРОВА  ТОСКОВА 1301417004 "Когнитивна роботика" - интерактивен курс за "Продължаващо обучение" проф. д-р Станимир Стоянов
БОРИСЛАВ  ПЕТРОВ ТОСКОВ 1301417005 Някои аспекти на персонализацията във виртуалното образователно пространство проф. д-р Станимир Стоянов
МАРИЯ МИТКОВА ДЕНЕВСКА 1301417014 Система за управление на човешки ресурси гл. ас. д-р Владимир Вълканов
ЮЛИЯН ИВАНОВ МАРИНОВ 1301417039 Разработка на приложение за андроид за изготвяне на Интрастат декларации ас. Йордан Тодоров
ПАНАЙОТ НИКОЛОВ КЪРПАЧЕВ 1301417041 Счетоводен модул към система за управление на човешки ресурси гл. ас. д-р Владимир Вълканов
       
Софтуерни технологии 2 след ПБ      
КОСТАДИН ЕМИЛОВ ЦВЕТАНОВ 1201497001 Street Repairs - многоплатформено приложение за регистриране на проблеми по пътищата доц. д-р Христо Крушков
       
Бизнес информатика с английски език  – 1г. Магистри      
ИВАН АТАНАСОВ ТЕРЗИЙСКИ 1301427033 Електронна търговия. Мобилни устройства в електронната търговия Проф. д-р Коста Гъров
АЙСЕЛ БАСРИЕВА МУСТАФОВА 1301427040 Защита на потребителите на електронната търговия в България и Европейския съюз Доц. д-р Анна Малинова
РАДОСТИНА МИНЧЕВА МАДЖУРОВА 1401427001 Използване на графичен софтуер в рекламата Проф. д-р Коста Гъров
БАШАР  НАСЕР 1401427004 Модул за интегриране и обработка на документи Гл. ас. д-р Иван Димитров
АЛЕКСАНДРИНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА 1401427006 Софтуерни приложения, използвани от преводачески агенции Гл. ас. д-р Иван Димитров
ДЕСИСЛАВА ЗДРАВКОВА КОЛЕВА 1401427007 Софтуерни приложения, използвани при лекарски практики Гл. ас. д-р Иван Димитров
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОНЕВ 1401427008 Разширение на мобилно приложение за прием на поръчки ТТО Mobile 2.0 Гл. ас. д-р Светослав Енков
ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВ 1401427012 Онлайн платформи за работа с приложения за мобилни устройства Проф. д-р Коста Гъров
РАДОСЛАВА САШКОВА ТЕРЗИЕВА 1401427014 Устойчивост, функции на Ляпунов и диференчни уравнения Проф. д.м.н. Снежана Христова
СОНЯ КИРИЛОВА ЗАИМОВА 1401427017 Използване на Google приложения в бизнеса Проф. д-р Коста Гъров
ИВЕЛИНА МИТЕВА ПИПОНКОВА 1401427018 Аутсорсинг стратегии - същност и реализация Проф. д-р Коста Гъров
МАРИЯ ИВАНОВА ТАНЧЕВА 1401427019 Софтуерни приложения, използвани в общинската администрация Гл. ас. д-р Иван Димитров
ТЕОДОРА  ИВАНОВА ИВАНОВА 1401427024 Мобилни ERP и cloud системи Проф. д-р Коста Гъров
       
Бизнес информатика с английски език  – 2г. Магистри      
ДИМИТЪР ИВАНОВ  СОТИРОВ 1301437008 Проектиране и изграждане на уеб базирана система за финансов мениджмънт на фирма Проф. д-р Станимир Стоянов
НЕДЯЛКА  АНДОНОВА  МАРГАРИТОВА 1301437009 Големите инвестиционни проекти в община Смолян и Европейските фондове Доц. д-р Анна Малинова
       
Обучение по информационни технологии в началното училище  – 1г. Магистри      
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КАРЪКОВА 1401478001 Професионално електронно портфолио гл. ас. д-р Иван Димитров
ЛАРИСА ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА 1401478002 Мултимедийните презентации в обучението по предмета "Човекът и обществото" в трети клас гл. ас. д-р Иван Димитров
КРАСИМИРА БОРИСОВА ГИЦОВА 1401478003 Сайт на Основно училище "Васил Левски " - с. Триводици гл. ас. д-р Иван Димитров
СВЕТЛАНА БОРИСЛАВОВА  ПЕТКОВА 1401478004 Мултимедийните презентации в обучението по предмета "Български език" във втори клас гл. ас. д-р Иван Димитров
       
Обучение по информационни технологии в прогимназията  – 1г. магистри      
СИЛВИЯ СЛАВЧЕВА ПЕНОВА 1401488001 Информационните технологии в обучението по предмета "Физическо възпитание и спорт" в шести клас гл. ас. д-р Генчо Стоицов
СЕВДИЕ САБРИ ХАЛИБРЯМ 1401488002 Мултимедийните презентации по предмета "Български език и литература" в шести клас гл. ас. д-р Генчо Стоицов
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ДУКИНСКА 1401488003 Мултимедийните презентации в обучението по предмета "Български език и литература" в пети клас доц. д-р Стефка Анева
ПЛАМЕН ПАВЛОВ ПАЧЕЛИЕВ 1401488004 Приложение на информационните технологии в обучението по "История и цивилизация" в шести клас доц. д-р Стефка Анева
МАЯ КОСТАДИНОВА ГАЙДАРОВА 1401488005 Приложение на информационните технологии в обучението по география и икономика в седми клас доц. д-р Стефка Анева
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЛИЧКОВА 1401488006 Мултимедийните презентации в обучението  по предмета "Физика " в седми клас гл. ас. д-р Генчо Стоицов
ТЮРКЯН МЮМЮН САЛИ 1401488007 Мултимедийните презентации в обучението по български език и литература в седми клас гл. ас. д-р Генчо Стоицов
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ