Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Теми на дипломни работи на завършващите бакалаври (юли 2015)
ТЕМИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ БАКАЛАВРИ (ЮЛИ 2015)
 Информатика РБ    
МЕХМЕД ИСМАИЛ КАДИР 0801261131 Мобилно приложение за компания за коли под наем гл.ас. д-р Светослав Енков
ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ХРИСТОЗОВ 1101261002 Мобилно приложение за родителски контрол гл.ас. д-р Светослав Енков
МИХАИЛ ТОДОРОВ ПЕТРОВ 1101261005 Шаблони за абстракция на функционални тестови процеси , върху графичен потребителски слой гл.ас. д-р Светослав Енков
МЕДЖИТ ЮСУФОВ БАЙРАМОВ 1101261012 Мобилно приложение за управление на задачи гл. ас. д-р Светослав Енков
ТОНИ ПЛАМЕНОВ КАРАВАСИЛЕВ 1101261019 Разработване на криптографски софтуер TNTCrypter гл.ас. д-р Светослав Енков
ВЕЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА 1101261022 Разработка на приложение за диагностициране на нарушено цветоусещане гл. ас. д-р Кремена  Стефанова, хон. ас. Ст. Ставрев
МАРИЯ ВИКТОРОВА МАЛИНОВА 1101261026 Gradient - мултиплатформена мобилна игра доц. д-р Николай Павлов 
ИВЕЛИНА ТОДОРОВА ВЕЛЧЕВА 1101261033 Сайт в помощ на обучението по Екология гл. ас. д-р Светослав Енков
СЕМИЯ АКИФОВА ПЪТОВА 1101261037 Електронен спътник за лица с онкологични заболявания проф. д.м.н. Георги Тотков
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА СТАНКОВА 1101261041 Уеб портал за организиране на пътувания "My Break Trip" гл. ас. д-р Светослав Енков
СТОЯН ИВАЛИНОВ ГЕНАДИЕВ 1101261048 Персонален асистент за отчет на работни потоци проф. д-р Станимир Стоянов
МАРИО АЛЕКСАНДРОВ МАРИНКОВ 1101261052 Шах ГПИ с поддръжка за реални и симулирани играчи гл. ас. д-р Владимир Вълканов
МИНЧО МАЛИНОВ СИМОВ 1301261087 Система за управление н аинтернет акаунти в MikroTik лутери гл. ас. д-р Генчо Стоицов
АТАНАС ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ 1401261120 Дизайн и реализация на софтуер за управление на човешки ресурси в компания за разработка на софтуер гл. ас. д-р Светослав Енков
 Информатика ЗБ    
ГАЛЯ ДЕТЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА 0601262020 Intelligent building - управление на стоки и поръчки гл. ас. д-р Светослав Енков
ТОДОР ПЕТРОВ КРЪСТЕВ 0901262080 Фирмен сайт на "Билекс ЛП" гл. ас. д-р Светослав Енков
ЗОЯ ВАЛЕНТИНОВА ПАВЛОВА 1101262035 Самоучител по английски език за мобилни устройства гл. ас. д-р Иван Димитров
Математика и информатика редовно    
ЙОАННА ЕМИЛ ТУНЕВА 1101181001 Електронните таблици в обучението по информационни технологии в училище проф. д-р Коста Гъров
АЛИШ МЕТКОВ АЛИШОВ 1101181003 Един подход за преподаване на "Програмиране" в средното училище проф. д-р Коста Гъров
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА УГРЕНОВА 1101181004 Преподаване на компютърна графика в училище с CorelDRAW проф. д-р Коста Гъров
НАДЯ ВИДОЛОВА СЪБЕВА 1101181011 Изучаване на темата "Защита на компютърни системи" в училище проф. д-р Коста Гъров
ТЕОДОРА ПЕТРОВА НЕКЕЗОВА 1101181015 Контрол и оценяване на знанията по информационни технологии в училище проф. д-р Коста Гъров
ВЕСЕЛА МИНКОВА КАРАДЖОВА 1101181018 Обобщени алгебри на кватернионите ас. Йордан Епитропов
ИЛИЯН АНТОНОВ ПАШОВ 1201181014 Преподаване на модерни уеб приложения в училище - проектиране и изграждане на електронен магазин гл. ас. д-р Никола Вълчанов
Математика     
КРАСИМИРА МИТКОВА ПАРАЛОВА 1101051008 Математически основи на прогнозиране в метеорологията проф. д.м.н.  Снежана Христова
СТАВРОС ПАВЛОС СТОЙКОС 1101051010 Тяло на кватернионите ас. Йордан Епитропов
Приложна математика    
РУМЕН КРАСИМИРОВ РАДЕВ 1001391015 Динамични модели на разпространението на някои инфекциозни заболявания проф. д.м.н. Снежана Христова
ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ ВЕЗАРОВ 1001391025 Бейсов анализ и иконометрия гл. ас. д-р Петър Копанов
МЮЖГЯН АДЕМ ТОМАР 1101391001 Филтри гл. ас. д-р Петър Копанов
Бизнес информационни технологии задочно    
ЛОРЕТА ЛАТЕВА ПЕХЛИВАНОВА 1101562005 Разработване на уеб-базирана деловодна система Гл. ас. д-р Кремена Стефанова
НЕЛИ СТОЯНОВА МУЕВСКА 1101562009 Интерактивно игрово-базирано обучение по "Човекът и природата" в учебна среда Мудъл Гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ИТОВА 1101562018 Разработване на информационен портал за стартиране на бизнес Гл. ас. д-р Елена Тодорова
ДАНИЕЛ ЙОВКОВ ПЕЕВ 1101562047 Уеб-базирано приложение за управление на склад Гл. ас. д-р Генчо Стоицов
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ НОВАКОВ 1101562048 Уеб базирано приложение за електронна търговия Гл. ас. д-р Иван Димитров
Бизнес информационни технологии редовно    
РУСИН РОСТИСЛАВОВ НИКОЛОВ 0901561039 Уеб базирана информационна система за обслужване и сервиз на компютърна техника Д-р Вилислав Радев
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ДАНДАРОВА 0901561040 Система подпомагаща създаването на групи по качествени характеристики Проф. д-р Станимир Стоянов
ИВАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ 1101561002 Софтуерен инструмент за оценка на сигурността на Интернет базирани приложения и сайтове Доц. д-р Николай Павлов
ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА 1101561004 Проектиране и изграждане на уеб сайт с адаптивен дизайн за танцов център Гл. ас. д-р Кремена Стефанова
ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ЛУКАЙЧЕВА 1101561006 Разработване на уеб приложение за кариерни перспективи Гл. ас. д-р Кремена Стефанова
СТОЯН ЛЮДМИЛОВ РЕВОВ 1101561008 Cheatsheet Factory - реактивно уеб приложение за споделяне на ноу-хау Гл. ас. д-р Никола Вълчанов
ГЕОРГИ ИВАНОВ КЕРЕЗОВ 1101561009 Система за сформиране на екипи и разработване на софтуерни проекти Докторант Александър Трайков
ЗЛАТИНА БОГОМИЛОВА СИМОВА 1101561010 Маркетингов сайт към платформа за управление на пътувания Докторант Тодор Рачовски
НИЛГЮН ВИЖДАН ИСМАИЛ 1101561011 Уеб приложение "My Books Store" Гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
МИЛЕНА ИВАНОВА ЧОНОВСКА 1101561015 Интернет приложение "Съкровищата на България" Гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
МИРОСЛАВ СТОЯНОВ САВОВ 1101561016 Интернет приложение "България - позната и непозната" Гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
ЛИНДА НАДЕР МАСАРУЕ 1101561018 Разработване на сериозна образователна игра чрез UDK Гл. ас. д-р Тодорка Терзиева
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ 1101561019 Едно практическо приложение на теория на портфейлите Проф. д-р Андрей Захариев
ГАЛИНА КОЛЕВА КОЛЕВА 1101561021 Графичен дизайн и реализация на уеб сайт за КПАТ "Авантюрика" Гл. ас. д-р Кремена Стефанова
БЕКИР КЕМАЛОВ ЮСЕИНОВ 1101561023 #Find – Модулна система за търсене и анализ на текстова информация Доц. д-р Христо Крушков
ДИМИТРИНА ОРФЕЕВА ТОЛЕВА 1101561024 Уеб-базирана система за провеждане на състезания по информационни технологии Гл. ас. д-р Никола Вълчанов
ГЕРГАНА ТОДОРОВА ЗАПРЯНОВА 1101561025 Формиране на стратегия за защита на информацията Гл. ас. д-р Кремена Стефанова
ДУРЖАН СЕВГИН АХМЕД 1101561028 Мудъл-базиран курс за дистанционно обучение по "Интернет програмиранес HTML 5" Гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
ДЕНИС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 1101561029 Проектиране и разработка на електронна транспортна борса Гл. ас. д-р Емил Хаджиколев
МИЛЕНА МАРИНОВА МОЛЛОВА 1101561036 Проектиране на ERP модул за подпомагане работата на екипа за подбор в отдел "Човешки ресурси" Гл. ас. д-р Георги Шарков
ЮЗЛЕМ ЕРОЛ АХМЕД 1101561037 Онлайн курс по Adobe Photoshop CS6 Гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
АНТОНИО РУМЕНОВ ДИМИТРОВ 1101561038 Разработване на онлайн магазин с PHP, Apache, MySqI, JAVA, HTML5, JS и CSS3 Ас. Йордан Тодоров
ИВАН НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ 1101561042 Откриване на безплатни безжични мрежи чрез циркулация и картографирането им върху карта Докторант Александър Трайков
МОНИКА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА 1101561047 Мобилно приложение към електронен магазин в платформата Magento Доц. д-р Анна Малинова
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ 1101561054 Реализация на адаптивен, интерактивен инструмент за обучение и тестване по уеб дизайн – MYT Докторант Мая Стоева
СВЕТОСЛАВ АДРИАНОВ ТЕРЗИЕВ 1101561056 Приложно-програмен интерфейс (API) на система за провеждане на  състезания по информационни технологии Гл. ас. д-р Никола Вълчанов
ТАНЯ ДИМИТРОВА ГАНЧЕВА 1101561058 Модел, прототип и дизайн на адаптивен, интерактивен инструмент за обучение и тестване по уеб дизайн - MYT Докторант Мая Стоева
БЕРИН ОКТАЙ ХАЛИБРЯМОВА 1101561060 Уеб приложение за продажба на ръчно изработени бижута и картини Гл. ас. д-р Иван Димитров
ЕМИЛ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ 1101561061 Прилагане на структури при разработване на уебсайт Ас. Христо Христов
ВЕНЦИСЛАВ РАЙЧЕВ БОЯДЖИЕВ 1101561063 Онлайн калкулатор за моторни масла Гл. ас. д-р Светослав Енков
ДЕНИСЛАВ НАЙДЕНОВ МИХАЙЛОВ 1101561070 Разработване на система за търсене и предлагане на работа Гл. ас. д-р Светослав Енков
ДОБРИН ГЕОРГИЕВ ТОТЕВ 1101561071 Уеб базирана система за плануване и организация на Коледен празник Докторант Диляна Тоцева
ЛЮДМИЛА САШЕВА ЛАЗАРОВА 1101561077 Професионален дизайн и реклама в бизнес Проф. д-р Коста Гъров
ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ИЛКОВА 1101561081 Системи за разработка на електронни магазини Проф. д-р Коста Гъров
МОНИКА БОЖКОВА АТАНАСОВА 1101561083 Подход за създаване на приложение за електронна търговия Гл. ас. д-р Иван Димитров
ДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ БАЙРЯКОВ 1101561096 Разработка на уеб приложение за изчисляване на хранителните стойности на храните Гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КАЛИНОВ 1401561114 Разработване на игра "Galaxy" за мобилни устройства на Apple Гл. ас. д-р Кремена Стефанова
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ