Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на проф. д-р Петко Димитров Пройнов

ФМИ

ПОКАНА

На 17.04.2015 г. от 13:00 часа
в Заседателната зала на Нова сграда на
ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационния труд
Апроксимиране на неподвижни точки и приложения за
числено решаване на нелинейни уравнения
на
проф. д-р Петко Димитров Пройнов

за присъждане на научната степен „доктор на науките”
по област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност Математически анализ

 

Научно жури:

Председател:
проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев

Членове:
акад. проф. д.м.н. Благовест Христов Сендов
проф. д.м.н. Рони Нисим Леви
проф. д.м.н. Румен Петров Малеев
проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов
проф. д-р Михаил Михайлов Константинов
проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев

Поканени са всички желаещи!


  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ