Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Архив на новините
съобщения, проекти, специализации, семинари, конференции и др.

Възможност за използване на инфраструктурата на Проект BG05M2OP001-1.001-0003
ВАЖНО! Анкетно проучване сред студентите за Рейтинговата система на висшите училища
Поздравление за Великден
БАН: Нови статии, свързани с моделиране на разпространението на COVID-19
Екип от ФМИ при ПУ създава модели за анализ на разпространението на COVID-19 като част от ННП "ИКТвНОС"
Относно провеждането на изпити
Еразъм+ за студенти и докторанти
Разпределение за провеждане на стаж по математика и ИТ за студентите от 4 к. от спец. МИ и ИТМОМ
Важно за бакалаври редовно
Избираеми дисциплини за магистри
Избираеми дисциплини за магистри - пролетен триместър
Превенция във връзка с разпространението на вирусните заболявания и опазване здравето на служителите
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ