Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Архив на новините
съобщения, проекти, специализации, семинари, конференции и др.

Разпределение по зали на 02.07.2013 за защита на дипломна работа, спец.: Математика, Приложна мат.
CEEPUS курс
Разпределение по зали на 03.07.2013 за защита на дипломна работа,спец.: СТ, БИАЕ, ОИИТУ, ОИТНУ, ОИТП
Разпределение по зали на 02.07.2013 за защита на дипломна работа, спец.: Информатика, БИТ–бакалаври
СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ
Тъжен Помен - Друми Байнов
Покана за публична защита на дисертационен труд на Десислава Стоянова Войникова
Пресконференция по проект BG051РО001-3.1.07-0009
Медиите за пресконференцията на ФМИ
За всички кандидат-студенти
Покана за публична защита на дисертационен труд на гл. ас. Станка Хаджиколева
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ