Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Преддипломен стаж И, БИТ, СТД, СИ, 4 курс, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на стажа, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от 16.03.2021 г. до 18.03.2021 г., вкл., чрез попълване на електронната форма, достъпна на следния адрес.

Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента. До 21.03.2021 г. студентите, участващи в записването за стаж във фирми, осигурени от ФМИ, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани. 


Преддипломният стаж за студентите от 4-ти курс на специалности „Информатика“, “Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“ и „Софтуерно инженерство“, задочна форма на обучение, ще се проведе през пролетния триместър, от 23.03.2021 г. до 26.03.2021 г., включително.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят стажантска позиция във фирма, имат възможност да провеждат стажа там. За целта в срок до 12.03.2021 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 19.03.2021 г. вкл., да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (ако е на хартиен носител, то в 3 екз.)

Договор за практика по специалността. 

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл –формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на стажа и се представя на академичния наставник.


Академичните наставници за двете специалности са следните:

  • за специалности „Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“ – гл. ас. д-р Мария Василева (mariavasileva@uni-plovdiv.bg);
  • за специалности „Информатика“ и „Софтуерно инженерство“ – гл. ас. д-р Елена Тодорова (etodorova@uni-plovdiv.bg).
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ