Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
СЕМИНАР по ИНФОРМАТИКА

На 16. 1. 2009 г. (петък), от 12:00, в Заседателната зала (Нова сграда на ПУ), ще се проведе поредната сбирка на семинара по информатика към ФМИ.
Докладчик:
Зорница Козарева (докторант, възпитаник на ФМИ)
Тема:


Автоматично извличане на семантични класове от Интернет-страници

Поканват се всички интересуващи се.
Ръководител на семинара: доц. дмн Г. Тотков
Заявки за участие на тел. 032 261 240 или e-mail: totkov@uni-plovdiv.bg.


Резюме:  Представен е нов метод за автоматично извличане на семантични класове и техните инстанции от интернет-страници. За целта е моделиран хипонимен шаблон с графи, и така се наблюдават явленията ‘популярност’ и ‘продуктивност’ за извлечените данни. Инстанцията се счита за ‘популярна’ тогава, когато се среща много често сред други инстанции на хипонимния шаблон, и ‘продуктивна’ ? когато води до откриване на нови инстанции от семантичния клас. Взети заедно, тези две мерки откриват не само честотата на срещане, но и близостта на една нова автоматично извлечена инстанция спрямо семантичния клас и неговите текущи инстанции. Алгоритъмът е способен да разпознае правилните инстанции на класа и да ги отдели от грешно извлечени инстанции. Проведени са експерименти с няколко семантични класа, като се постигат резултати, които са по-добри в сравнение с получаваните от други съвременни методи (напр. Google Set и KnowItAll).
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ