Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, БИТ, СТД, 3 курс, задочно об.

Всички студенти, които не са намерили самостоятелно фирма за провеждане на стажа, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн до 09.09.2021 г., вкл., чрез попълване на следната електронна форма. Допълнителна информация е налична във формата. Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента. До 11.09.2021 г., вкл., студентите, участващи в записването за стаж във фирми, осигурени от ФМИ, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани.  


Практиката по специалността за студентите от 3 курс на специалности “Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, задочно обучение, ще се проведе през Есенния триместър на 2021/2022 уч. г., в периода 1317.09.2021 г., 2021.09.2021 г. и на 23.09.2021 г. Обучението ще се проведе присъствено или дистанционно в зависимост от вътрешните правила за работния процес на съответната фирма.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за провеждане на практиката във фирма, имат възможност да провеждат практиката там. За целта в срок до 05.09.2021 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 10.09.2021 г. вкл. да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (3 бр.)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Всички студенти, които не са намерили самостоятелно фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн  в периода 0709.09.2021 г. Класирането по фирми ще бъде направено по среден успех от следването до момента. Подробности относно записването ще бъдат публикувани в тази обява.

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката и се представя на академичния наставник.

Академичен наставник на всички студенти от двете специалности е гл. ас. д-р Мария Василева – mariavasileva@uni-plovdiv.bg. 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ