Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план    English
Факултет по математика и информатика - Учебен план
Професионална квалификация
Форма на дипломиране
Форма на обучение
ИНФОРМАТИК
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

4 учебни години по 30 учебни седмици, разпределелени в 3 триместъра
I учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
Спорт
0 + 20
Спорт
0 + 20
Спорт
0 + 20
 
II учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
Спорт
0 + 20
Спорт
0 + 20
Спорт
0 + 20
 
III учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
Курсов проект 3
0 + 0 + 40
 
IV учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
Обзорни лекции по информатика
30 + 0
-

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

4 учебни години разпределени в 3 триместъра
(годишно се провеждат очни занятия с обща продължителност 30 учебни седмици)
I учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
 
II учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
 
III учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
 
IV учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
Обзорни лекции по информатика
20 + 0
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ