Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Бизнес информационни технологии БИТ задочно I курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - БИТ задочно I курс – есенен триместър

Последна актуализация: 03.09.2015 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс I   2015/16 уч. г.   есенен (А) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

11.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Линейна алгебра и аналитична геометрия
доц. д-р Марта Теофилова

424 ауд.

1400–1815

Лекции Увод в информационните технологии
доц. д-р Евгения Ангелова
422 ауд.

12.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Линейна алгебра и аналитична геометрия
доц. д-р Марта Теофилова

424 ауд.

1400–1815

Лекции Увод в информационните технологии
доц. д-р Евгения Ангелова
422 ауд.

13.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Линейна алгебра и аналитична геометрия
доц. д-р Марта Теофилова

424 ауд.

 1400–1815

Лекции Въведение в компютърните науки
проф. д.м.н. Георги Тотков
2 аула

14.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Линейна алгебра и аналитична  геометрия, 2 гр.  
   гл. ас. Градева
Упражнения Въведение в компютърните науки, 1а гр.
хон. ас. 
231 с.з.
535 к.з.

1400–1815

Лекции Въведение в компютърните науки
проф. д.м.н. Георги Тотков
2 аула

15.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Линейна алгебра и аналитична  геометрия, 1 гр.
гл. ас. Градева
 Упражнения Въведение в компютърните науки, 2а
хон.ас. Георги Пашев
231 с.з.
535 к.з.

1400–1815

Лекции Въведение в компютърните науки
проф. д.м.н. Георги Тотков

2 аула

16.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Линейна алгебра и аналитична  геометрия, 2 гр.
   гл. ас. Градева
Упражнения  Въведение в компютърните науки, 1б 
хон. ас. Георги Пашев

231 с.з.
535 к.з.

1400–1815

Упражнения Линейна алгебра и аналитична  геометрия, 1гр.
 гл. ас. Градева
Упражнения  Въведение в компютърните науки, 2б
гл. ас. Юри Хоптериев

231 с.з.
535 к.з.

17.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Въведение в компютърните науки, 1а
 ас. Юри Хоптериев
Упражнения Увод в информационните технологии, 2а,2б 
хон. ас. Ламбри Йовков, гл. ас. д-р Стефанова

535 к.з.
432 к.з.
433 к.з.

1400–1815

Упражнения  Въведение в компютърните науки, 2б
гл.ас.Юри Хоптериев
Упражнения Увод в информационните технологии, 1а,1б 
хон. ас. Ламбри Йовков гл. ас. д-р Стефанова

535 к.з.
432 к.з.
433 к.з.

18.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Линейна алгебра и аналитична геометрия, гл. ас. Градева, 1 гр.
Упражнения Увод в информационните технологии, 2а,2б 
хон. ас. Ламбри Йовков гл. ас. д-р Стефанова

231 с.з.
432 к.з.
433 к.з. 

1400–1815

Упражнения Линейна алгебра и аналитична  геометрия, 2 гр.
гл. ас. Градева
Упражнения Увод в информационните технологии, 1а,1б 
хон. ас. Ламбри Йовков гл. ас. д-р Стефанова

232 с.з.
432 к.з.
433 к.з. 

19.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Увод в информационните технологии, 2а,2б
хон. ас. Ламбри Йовков, гл. ас. д-р Стефанова

432 к.з.
433 к.з.

1400–1815

Упражнения Увод в информационните технологии, 1а,1б
хон. ас. Ламбри Йовковгл. ас. д-р Стефанова

432 к.з.
433 к.з.

20.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения  Въведение в компютърните науки, 2а
ас. Георги Пашев

535 к.з.
1400–1815

Упражнения  Въведение в компютърните науки, 1б
хон. ас Георги Пашев

535 к.з.
 21.09.2015 г. 0900–1315

Упражнения  Въведение в компютърните науки, 2б
гл. ас. Юри Хоптериев

535 к.з.
1400–1815 Упражнения  Въведение в компютърните науки, 1а
ас. Юри Хоптериев
535 к.з.
22.09.2015 г. 0900–1315 Упражнения  Въведение в компютърните науки, 2а
хон. ас. Георги Пашев
535 к.з.
1400–1815

Упражнения  Въведение в компютърните науки, 1б
хон. ас. Георги Пашев

535 к.з.  
23.09.2015 г. 0900–1315 Английски език, 1 гр.
гл. ас. д-р Иван Шотлеков
Английски език, 2 гр.
ас. К. Бойкова
433 к.з.
232 с.з.

 


24.09.2015 г.  0900–1315 Английски език, 1 гр.
гл. ас. д-р Иван Шотлеков
Английски език, 2 гр.
ас. К. Бойкова
546 к.з.
232 с.з.


 

 
25.09.2015 г. 0900–1315 Английски език, 1 гр.
гл. ас. д-р Иван Шотлеков
Английски език, 2 гр.
ас. К. Бойкова
535 к.з..
435 с.з. 
     
26.09.2015 г. 0900–1315 Английски език, 1 гр.
гл. ас. д-р Иван Шотлеков
Английски език, 2 гр.
ас. К. Бойкова
535 к.з..
435 с.з. 
     

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочна форма
(09
00–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и две почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ