Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Информатика И редовно IІІ курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - И редовно IІІ курс – есенен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност ИНФОРМАТИКА РЕДОВНО    Курс III  2010/11 уч. г.   Есенен (А) триместър

ДНИ

Часове
730–900 915–1045 1100–1230 1245–1415 1430–1600 1615–1745 1800–1930
730

815
815

900
915

1000
1000

1045
1100

1145
1145

1230
1245

1330
1330

1415
1430

1515
1515

1600
1615

1700
1700

1745
1800

1845
1845

1930
Понеделник                                Лабораторни занятия
Логическо и функционално програмиране,
гл. ас. П. Иванова,
3а – 536 к. з.
Лабораторни занятия
Логическо и функционално програмиране,
гл. ас. П. Иванова,
3б – 536 к. з.
                           
Вторник           Лабораторни занятия
Логическо и функционално програмиране,
гл. ас. П. Иванова,
2а – 536 к. з.
Лабораторни занятия
Логическо и функционално програмиране,
гл. ас. П. Иванова,
2б – 536 к. з.
Лабораторни занятия
Логическо и функционално програмиране,
гл. ас. П. Иванова,
1а – 536 к. з.
Лабораторни занятия
Логическо и функционално програмиране,
гл. ас. П. Иванова,
1б – 536 к. з.
   
    Лабораторни занятия
Комп. графика,
гл. ас. Ал. Пенев,
1а, 1б – 547
к. з.
Лабораторни занятия
Комп. графика,
гл. ас. Ал. Пенев,
2а, 2б – 547
к. з.
Лабораторни занятия
Комп. графика,
гл. ас. Ал. Пенев,
3а, 3б – 547
к. з.
Сряда     Лабораторни занятия
Програмиране на Java,
гл. ас. Ив. Димитров,
1а, 1б – 533 к. з.
(І-ва седмица – 1а),
ас. Вл. Вълканов,
3а, 3б – 534 к. з.
(І-ва седмица –  3а)
Лабораторни занятия
Програмиране на Java,
гл. ас. Ив. Димитров,
2а, 2б – 533 к. з.
(през седмица)
       
Четвъртък     Лекции
Бази от данни,
доц. д-р Ст. Стоянов,
422. ауд.
Лабораторни занятия
Бази от данни,
ст. ас. Г. Чолаков,
1а – 532 к. з.,
ст. ас. Ст. Хаджиколева,
1б – 432 к. з.

Лабораторни занятия
Бази от данни,
ст. ас. Г. Чолаков,
2а – 532 к. з.,
ст. ас. Ст. Хаджиколева,
2б – 432 к. з.

Лекции
Програмиране на Java,
доц. д-р Ст. Стоянов,
422. ауд.
   
Петък     Лекции
Логическо и функционално програмиране,
доц. д-р Ел. Сомова,
422. ауд.
Лекции
Компютърна графика,
доц. д-р Д. Димов,
424. ауд.
Лабораторни занятия
Бази от данни,
ст. ас. Г. Чолаков,
3а – 531 к. з.,
ст. ас. Ст. Хаджиколева,
– 432 к. з.
       
Събота                            
Неделя                            
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ