Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Информатика И редовно IІ курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - И редовно IІ курс – есенен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност ИНФОРМАТИКА РЕДОВНО    Курс IІ   2010/11 уч. г.   Есенен (А) триместър

ДНИ

Часове
730–900 915–1045 1100–1230 1245–1415 1430–1600 1615–1745 1800–1930
730

815
815

900
915

1000
1000

1045
1100

1145
1145

1230
1245

1330
1330

1415
1430

1515
1515

1600
1615

1700
1700

1745
1800

1845
 
Понеделник   Лекции
Алгебрични структури,
проф. д-р Ст. Миховски,
2. аула
Лекции
Информационни технологии,
доц. Ас. Рахнев,
гл. ас. д-р Евг. Ангелова,
424. ауд.
Упражнения
Алгебрични структури,
гл. ас. Й. Епитропов,
1 гр. – 231 с.з.
Упражнения
Алгебрични структури,
гл.ас. Й. Епитропов,
3 гр. – 231 с. з.   
Вторник               Лекции
Диференциални уравнения,
доц. д-р Н. Милев,
424 ауд.
Упражнения
Диференциални уравнения,
доц. д.р Н. Милев,
1, 2 гр. – 424 ауд.
Упражнения
Диференциални уравнения,
доц. д-р Н. Милев,
3, 4 гр. – 424 ауд.  
Сряда     Лекции
Компютърни архитектури,
доц. д-р Вл. Шкуртов,
424 ауд.
Лабoраторни занятия
Компютърни архитектури,
гл. ас. Т. Терзиева,
1а – 532 к. з.,
гл. ас.К. Иванов,
1б – 431 к. з.
Лабoраторни
занятия

Компютърни
архитектури,
гл. ас.Т. Терзиева,
2а – 532 к. з.,
гл. ас. К. Иванов,
2б – 431 к. з.
Лабoраторни
занятия

Компютърни
архитектури,
гл. ас. Т. Терзиева,
3а – 532 к. з.,
гл. ас. К. Иванов,
3б – 431 к. з.
Лабoраторни
занятия

Компютърни архитектури,
гл. ас. Т. Терзиева,
4а – 532 к. з..
гл. ас. К. Иванов,
4б – 431 к. з.  
Четвъртък                          Лабoраторни занятия
Информационни технологии,
х. ас. В. Радев,
2а – 533 к. з.,
х. ас. Е. Тодорова,
2б – 535 к. з.
Лабoраторни занятия
Информационни технологии,
х. ас. В. Радев,
4а – 533 к. з.,
х. ас. Е. Тодорова,
4б – 535 к. з.   
Упражнения
Алгебрични структури,
гл. ас. Й. Епитропов,
4 гр. – 231 с. з.
Упражнения
Алгебрични структури,
гл. ас. Й. Епитропов,
2 гр. – 231 с. з.   
Петък   Лабoраторни занятия
Информационни технологии,
гл.ас.Хр. Кискинов,
3а – 531 к. з.,
хон. ас. В. Радев,
3б – 534 к. з.
Лабoраторни занятия
Информационни технологии,
гл.ас.Хр. Кискинов,
1а – 531 к. з.,
 хон. ас. В. Радев,
1б – 534 к. з.

Спорт
от 1330 ч.
до 1500 ч., 
2 гр.

Спорт
от 1500 ч.
до 1630 ч.,
1 гр.
                           
  от 1200 ч.
до 1330 ч.,
Спорт
3, 4  гр.
 Събота                            
 Неделя                            
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ