Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2009 година протокол № 23 / 25.02.2009    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 23 / 25.02.2009

1. РЕШЕНИЕ: ДС утвърди следните отговорности на заместник-деканите за рубриките на новия сайт на ФМИ:

 • Новини - доц. д-р Владимир Шкуртов
 • Визитка - доц. д-р Снежана Гочева
 • История - доц. д-р Манчо Манев
 • Месторазположение - доц. д-р Христо Крушков
 • Кандидатстване - доц. д-р Христо Крушков
 • Обучение - доц. д-р Манчо Манев
 • Учебен график - доц. д-р Владимир Шкуртов
 • Научна дейност - доц. д-р Снежана Гочева
 • Структура - доц. д-р Владимир Шкуртов
 • Студенти - доц. д-р Христо Крушков
 • Документи - доц. д-р Владимир Шкуртов
 • ФМИ в снимки - доц. д-р Снежана Гочева
 • Новости (визия) - доц. д-р Снежана Гочева
 • Карта на сайта - доц. д-р Христо Крушков

2. РЕШЕНИЕ: ДС реши ФМИ да участва със собствен щанд на Международния панаир на образованието (27-28 март 2009) и отговорник за организацията да бъде доц. д-р М. Манев.

3. РЕШЕНИЕ: ДС прие следващото заседание на ФС да бъде на 11.03.2009 г. при следния дневен ред:

 1. Предложение за присъждане на почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
 2. Докторанти - избор на редовен докторант, отчети и отписване.
 3. Утвърждаване на Избираеми и Факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2008/09 г.
 4. Избор на хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ