Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИТП ОИТП – пролетен триместър - 2012/2013    English
Факултет по математика и информатика - ОИТП – пролетен триместър - 2012/2013

Последна актуализация: 25.03.2013 г.

ПУ“ПаисийХилендарски”
Факултетпоматематикаиинформатика

РАЗПИСАНИЕНАУЧЕБНИТЕЗАНЯТИЯ2012/2013година
ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В  ПРОГИМНАЗИЯТА
магистър (1 г.)
пролетенТРИМЕСТЪР

 

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

13.04. (събота), 9:00-18:00

Практикум по ИТ
гл. ас. Генчо Стоицов

лабораторни занятия

431 к.з.

14.04.(неделя), 9:00-18:00

УКИТ
Проф. А.Рахнев, гл.ас. Ст.Анева

лекции

431 к.з.

20.04.(събота), 9:00-16:00

Обучение базирано на проекти
Доц. Е. Ангелова

лекции

432 к.з.

21.04.(неделя), 9:00-16:00

Обучение базирано на проекти
Доц. Е. Ангелова  

лабораторни занятия

432 к.з.

27.04.(събота), 9:00-18:00

 Практикум по ИТ
гл. ас. Генчо Стоицов

лекции

431 к.з.

18.05. (събота), 9:00-16:00

УКИТ
гл.ас. Ст.Анева

лабораторни занятия

431 к.з.

19.05.(неделя), 9:00-16:00

УКИТ
Проф. А.Рахнев, гл.ас. Ст.Анева

лекции

431 к.з.

01.06. (събота), 8:30-10:00

УКИТ
Проф.. А.Рахнев, гл.ас. Ст.Анева

Изпит

431 к.з.

01.06.(събота),10:30-18:00

Методика на обучението по ИТ
Доц. К. Гъров, гл.ас. Ст.Анева

лекции

431 к.з.

02.06 (неделя), 9:00-18:00

Методика на обучението по ИТ
Доц. К. Гъров, гл.ас. Ст.Анева

лекции

431 к.з.

08.06. (събота), 9:00-15:00

Методика на обучението по ИТ
гл.ас. Ст.Анева

лабораторни занятия

431 к.з.

3.06.-30.06. 2013 г.

Подготовка за практико-приложен държавен изпит  и изготвяне на  дипломни работи – отг. доц. К.Гъров, гл.ас. Ст. Анева, гл.ас. Г.Стоицов, гл.ас. Иван Димитров                                     

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ