Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми XML и средства за работа с XML в работната рамка .NET    English
Факултет по математика и информатика - XML и средства за работа с XML в работната рамка .NET
 Лектор  доц. д-р Антон Илиев и Николай Вълчанов (докторант във ФМИ)
 Анотация 
Курсът цели да запознае аудиторията с: XML като дескриптивен език и средствата за работа с него предоставени от работната рамка .NET. Курсът ще покрие кратко въведение в езикът XML, езикът за описание на XML схеми XSD, езикът за трансформация на XML данни XSLT, езикът за заявки към XML документи XPath, инструментариумът, предоставен от работната рамка .NET за работа с XML документи, поддръжка на работа с XML в Microsoft SQL Server.
Съдържание  

      1.Въведение в XML, XML Schema Definition (XSD), вградени инструменти за построяване на XSD в Microsoft Visual Studio.

      2.Основни класове за работа с XML в .NET (Модел за парсване на XML, XML четци (XML Readers), XML валидация на данни (XML Data Validation), XML писци (XML Writers).

      3.Манипулация на XML данни (XML DOM (Document Object Model), език за заявки в XML – XPath,  XML трансформации на данни – XSLT).

      4.Изграждане на система за валидиране на XML документ и трансформиране на данните му в друг формат.

      5.XML и Microsoft SQL Server.

      6.XML и ADO.NET (сериализация на данни).

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ