Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Английски език в икономическите науки (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Английски език в икономическите науки (Практикум)

 Лектор гл. ас. Иван Шотлеков
Анотация
    Курсът има за цел да въведе студентите от ФМИ в основната терминология на английски език, използвана в икономическите науки, като в същото време им предостави възможност да практикуват придобитите знания и умения в учебен контекст.  Студентите ще извършват собствени проучвания и ще представят съвместната си работа по зададени проекти по време на презентации пред колегите си. Необходимо условие за записване в курса е езиковите компетенции на студентите да са на ниво B2 или C1 според Европейската езикова рамка, утвърдена от Съвета на Европа. Всеки кандидат определя нивото си предварително и самостоятелно посредством безплатен тест онлайн (www.dialang.org) или въз основа на вече придобит еквивалентен сертификат.
Съдържание

1. Мениджмънт.
2. Маркетинг.
3. Банково дело.
4. Финанси.
5. Международна търговия.
6. Бизнес етика.
7. Икономика и екология.
8. Човешки ресурси.
9. Междукултурна комуникация.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ