Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Кинематичен метод в геометрията    English
Факултет по математика и информатика - Кинематичен метод в геометрията

 Лектор  доц. д-р Неделчо Милев
Анотация 
  Кинематичният метод в геометрията е един нестандартен метод за решаване на геометрични задачи, който би ориентирал  бъдещите учители в извънкласните форми на обучение.
Съдържание  
1. Основни зависимости между векторите и техните линейни скорости в процеса на деформация на фигурите. Използването им в задачи за многоъгълници.
2. Приложение на ъгловата скорост в геометрията на окръжностите.
3. Доказване на някои геометрични свойства на кривите от втора степен при движение на точка върху кривата.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ