Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми ActionScript 2.0 (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - ActionScript 2.0 (Практикум)

 Лектор Мая Стоева – дизайнер в Студио “Пиксел” ООД
Мехмед Хасан –IV курс “Информатика”
Анотация
     Целта на практикума е студентите да получат основни и практически знания за важните моменти при работа с езика ActionScript 2.0. Той е предназначен за всички студенти, интересуващи се от мултимедия и по-специално от разработения към Flash 8 език ActionScript 2.0.
Съдържание

1. Въведение в ActionScript 2.0. Основни понятия. Функции. Практика 1.
2. Условна логика. Масиви. Цикли. Практика 2.
3. Вградени и потребителски класове. Практика 3.
4. Events, Listeners, and Callbacks. Динамично създаване на обекти. Практика 4.
5. Възможности на Bitmap във Flash. UI компонентите. Практика 5.
6. Използване на обектно-ориентираното програмиране в практиката. Валидиране на данните. Практика 6.
7. Flash-remoting. Практика 7.
8. XML и Flash. Практика 8.
9. ExternalInterface класът. Звук и видео. Flash за мобилни устройства и PDAs. Практика 9.
10. Принтиране и контекстни менюта. Заключителна лекция. Практика 10.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ