Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Безжични мрежи (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Безжични мрежи (Практикум)

 Лектор  инж. Димитър Кавръков – регионален инструктор в Cisco Network
Анотация
     Настоящият курс е подходящ за студентите, проявяващи интерес към безжичните комуникации и по-точно тези в лицензираните обхвати 2.4 и 5 GHz. Ще се разгледат стандартите 802.11a, b, g. Студентите ще се научат да настройват свои “точки за достъп” (AP), да разпознават различните видове антени.
Съдържание

А) Семинарни упражнения
            1. Въведение в безжичните мрежи.
            2. IEEE 802.11 стандартът.
            3. Безжични топологии.
            4. Точки за достъп.
            5. Мостове.
            6. Антени.
Б) Лабораторни упражнения
            1. Конфигуриране на AP.
            2. Конфигуриране на клиент.
            3. Подсигуряване на AP.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ