Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Метрични пространства    English
Факултет по математика и информатика - Метрични пространства

 Лектор  проф. д-р Петко Пройнов
Анотация
     Дисциплината представлява кратко въведение в теория на метричните пространства. Понятието “метрично пространство” е едно от най-важните понятия на съвременната математика. През 1922 година полският математик Банах публикува една знаменита теорема (Принцип на Банах за неподвижната точка). Основната цел на курса е да се проследи развитието на теоремата на Банах през последните 40 години. Курсът е подходящ за студенти от специалностите: математика, приложна математика, математика и информатика, информатика.
Съдържание

1. Метрично пространство. Примери.

2. Сходимост на редици от точки в метрично пространство.

3. Непрекъснати изображения в метрично пространство.

4. Компактни метрични пространства.

5. Пълни метрични пространства.

6. Теорема на Банах за неподвижната точка.

7. Обобщения на теоремата на Банах.

8. Приложения на теоремата на Банах.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ