Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Обучение в ефективно родителство    English
Факултет по математика и информатика - Обучение в ефективно родителство
 Лектор  гл. ас. д-р Елена Събева
Анотация
     Целта на курса е да представи на студентите социалната роля “родител” и да разкрие тайните на ефективното родителство. Предмет на анализ са и двете подструктури – “родители” и “деца”, както и взаимодествието между тях. Курсът е разработен въз основа на съвременни постановки за семейството като социална и възпитателна институция и тенденциите му на развитие. Специално внимание се отделя на проблема за подготовката на младите хора за семейство. В съответствие с прагматичността на проблематиката лекциите са ориентирани към диалогичната форма, осигурява ща правото на студента на мнение и отношение. Дискусионният елемент се запазва и по време на деловата игра, използвана като едно от средствата за оценка на знанията на студентите.
Съдържание

1. Теории за семейството. Същност и развитие на семейството.

2. Семейството като социална и възпитателна система.

3. Семейството в постоянно променящия се съвременен свят. Проблеми на семейството.

4. Структура на семейството. Типове семейства. Традиционни и съвременни форми на съжителство.

5. Съпрузите в семейството. Общуването между съпрузите. Способи на общуване.

6. Децата в семейството. Позиция на детето в зависимост от поредността на раждането му. Способи на общуване между децата.

7. Семейно възпитание – традиции и тенденции на развитие.

8. Взаимоотношенията: родители и деца. Нагласи, съдържание и форми на взаимоотношение.

9. Детето осмисля отношението на родителите към себе си. Обобщени нагласи на детето към родителите и към себе си.

10. Детските комплекси, свързани с родителското поведение.

11. Проблеми, относно възпитанието на децата и стъпките за неговото решаване.

12. Подготовката в ефективно родителство част от социалната и образователна политика на държавата.

13. Програми за обучение в ефективно родителство. Състояние на проблема по света и у нас.

14. Нагласи и поведение, от които родителят трябва да се освободи.

15. Нагласи и поведения у родителя, които трябва да се насърчават.

16. Позитивно ориентирани методи на семейно възпитание. Похвалата и насърчаването – разлики и техники на използване.

17. Решаване на проблемни ситуации чрез използване на рефлективно слушане и “Аз-послание”.

18. Съвременно състояние на самотната форма – “мома” и “ерген”. Характеристики.

19. Игрова култура на родителя. Тест за изследване умението на родителя за игра.

20. Родителската любов – условна или безусловна?

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ