Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Мениджмънт и финанси    English
Факултет по математика и информатика - Мениджмънт и финанси

 Лектор  Антон Войнов
Анотация
    Информационен модел на управлението на фирма. Функционална структура на фирма. Видове фирми и правни особености. Предмет и функции на финансовото управление на фирма. Отчетни счетоводни документи – източник на информация за фирмата. Основни методи на финансовия анализ – метод на настоящата стойност, метод на приходи и разходи, метод на възвращаемостта, оценка на риска. Финансиране и източници за финансиране на фирмата. Видове банково финансиране.
Съдържание
1. Информационен модел на управлението на фирма.
2. Функционална структура на фирма.
3. Видове фирми и правни особености.
4. Предмет и функции на финансовото управление на фирма.

5. Отчетни счетоводни документи източник на информация за фирмата.
6. Основни методи на финансовия анализ метод на настоящата стойност, метод на приходи и разходи, метод на възвращаемостта, оценка на риска.
7. Финансиране и източници за финансиране на фирмата.
8. Видове банково финансиране.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ